[uppsalapendeln] strul med direkttåget 07.00 Uppsala-Stockholm

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, jan.olson@xxxxx, ewa.lagerqvist@xxxxx
  • Date: Thu, 06 Oct 2005 10:37:07 +0200

Igår var tåget endast 2 dubbeldäcksvagnar långt "pga vagnsbrist" (ja, vad annars?), människor stod packade som sillar i trappor, vestibuler, gångar, osv.

Idag var det istället helt inställt, folk fick ta 07.10 istället, så de flesta blev c.a >17 minuter försenade + att många (särskilt knivstabor) fick stå och trängas.

Vem är vår "speaking partner" på SJ nuförtiden?

Other related posts: