[uppsalapendeln] Re: stations/spårutbyggnaden

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 18:55:26 +0000


Vad jag förstår så är Banverket del i detta ca 800 miljoner. Det våra lokala rikspolitiker misslyckats med är att öronmärka pengarna. Man skulle mycket väl kunna ställa krav på Banverket att tidigarelägga detta resecentrum. Tyvärr så verkar samarbetspartierna inte framfört dessa krav i sina förhandlingar utan man är med och stödjer en vanvettig satsning under Hallandsås.


Det är inte bara ett resecentrum som är högt prioriterat. Dubbelspår norrut från Uppsala skulle lösa spårbristen i Uppsala då man kan sända iväg tåg utan att behöva vänta på något som är ute på enkelspåret norr om Uppsala.
Likaså borde Citybanan i Stockholm få en hög prioritet. Den ökar kapaciteten med tåg genom Stockholm och gör så att det blir mindre störningskänsligt och färre förseningsproblem.


Citytunnlen i Malmö är kostnadsberäknad till 8,8 miljarder. Den finansieras av Banverket, SJ, Malmö stad, Region Skåne samt med EU-bidrag. Banverket del är 6,3 milj och SJs 0,3milj.

Färdigställande av Hallandsås beräknas till 6- 6,5 miljarder kronor.

/ Bengt

From: "Lena Lindström" <lena.lindstrom@xxxxx>
To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
CC: PendlarN?tverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] Re: stations/spårutbyggnaden
Date: Mon, 08 Sep 2003 16:51:48 +0200

Uppgiften om 6 miljarder ytterligare i uppgörelsen som gjordes i fredags
står på miljöpartiets hemsida. Men det behöver ju inte betyda att
Banverket använder pengarna till resecentrumet i allafall. De har redan en
prioriteringslista och där ligger nog vårt resecentrum ganska långt ner
tyvärr.

De satsar hellre på vansinnessatsningen Citytunneln i Malmö. Ett
lyxprojekt utan dess like. Jag tror det är uppe i en kostnad på 16
miljarder(är inte helt säker men stora belopp handlar det om) - för att
vinna 10 minuters restid. Det är inte klokt hur skattemedel används! Ett
antal politikers prestige står på spel.

Lena Lindström********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

_________________________________________________________________ Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: