[uppsalapendeln] Re: stations/spårutbyggnaden

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 16:33:47 +0200

enligt planeringsdirektörern var det just detta som INTE fanns med i budgetuppgörelsen, och då skjuter banverket på
investeringarna till angivna datum.
Vem har rätt egentligen?
Lena Lindström wrote:

Har fått veta att miljöpartiet i uppgörelsen om statsbudgeten fått fram
ytterligare 6 miljarder till Banverket för 2005-2006. Nu gäller det alltså
för Uppsala kommun att ligga på hårt om att det ska användas till
resecentrumet.

För övrigt är det inte nedskärningarna i statsbudgeten som direkt avgjort
det uppskjutna resecentrumet - det är Banverkets prioriteringar inom sin
budget.


Lena Lindström

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: