[uppsalapendeln] Re: stations/spårutbyggnaden

  • From: "Lena Lindström" <lena.lindstrom@xxxxx>
  • To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 16:24:52 +0200

Har fått veta att miljöpartiet i uppgörelsen om statsbudgeten fått fram
ytterligare 6 miljarder till Banverket för 2005-2006. Nu gäller det alltså
för Uppsala kommun att ligga på hårt om att det ska användas till
resecentrumet.

För övrigt är det inte nedskärningarna i statsbudgeten som direkt avgjort
det uppskjutna resecentrumet - det är Banverkets prioriteringar inom sin
budget. 

Lena Lindström********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: