[uppsalapendeln] Re: "säkerhetsrisk" ??

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 23 Aug 2003 10:29:17 +0200


Du har ju helt rätt, det kan ju inte vara så att ett fullsatt pendeltåg med stående passagerare överallt skulle vara säkrare än ett halvbesatt fjärrtåg där alla sitter. I så fall skulle SL-tågen alltid vara farliga.


Jag tror att säkerhetsargumentet bara är ett svepskäl. De riktiga anledningarna är nog två, den ena en motsättning mellan olika grenar (verksamheter, resultatenheter) inom SJ, man vill inte ha pendlare på sina tåg, framför allt inte på X 2000, det trasslar till bokföringen. X-2000-enheten ser sig inte få betalt för att Uppsalapendlarnas åkande. Samtidigt stänger man årskortresenerärna ute, dem behöver man ju inte fjäska för, deras pengar har man redan norpat. Guldkorten givetvis undantagna. Den andra anledningen är nog att tågpersonalen känner sig stressad av alla dessa pendlare. En tredje kunde vare en kvardröjande myndighetsattityd hos centrala SJ: resenärerna skall rätta och packa sig efter påbuden. Är det förbjudet för avstigande ojämna helgdagar på Arlanda så gäller det och hör sen (utom för Guldkort förstås)! Det tar ett tag att ställa om sig till att bli ett serviceföretag som transporterar passagerare och inte ett företag som kör tåg. Ingen av oss har ju sett några tecken på att man är seriöst intresserad av vad resenärerna vill. Turlistorna är ju rena slumptabellerna! Har vi pendlare råd med ett sådant företag?

Jag har nu väntat i en månad på besked från SJ om vilka bestämmelser de stödjer sig på och jag möts av kompakt tystnad. Förmodligen finns det inget stöd och det vågar de inte gå ut med. Nu har man ju hotat med att komma med nya bestämmelser enligt uppgifter i Uppsala Nya. Sedan får man nog hyra in nya stormtrupper som patrullerar perrongerna.

Leif Lagerstedt

At 23:23 22/08/2003 +0200, you wrote:

Det borde ju gå att få en tydligare definition på "säkerhetsrisk". Tågen är
ju olika hårt 'packade' beroende på tid på dygnet. Att ha sittande
passagerare på halvtomt tåg en sträcka av sju mil måste väl vara en mindre
säkerhetsrisk än att ha stående passagerare på ett överfullt tåg, samma
sträcka?

/ Irma RidbäckDen 03-08-22 12.43, skrev "sarasundquist.privat"
<sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>:

> Är det sant att anledningen till att vi inte längre får åka "lokala"
> resor på norrlandstågen är att vi skulle utgöra en "säkerhetsrisk"?
> Som det är nu är det ju flera tåg som vi inte får åka på och som
> oftast är halvtomma, nattåget till Åre 23.15 tex. Det är ju ett ganska
> ordentligt bakslag om man ser det i ljuset från kampen att vi ska få
> åka på alla tåg som stannar i Uppsala.
> Nog måste det finnas en "vettig" anledning?
>
> /Sara- irriterad...
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: