[uppsalapendeln] Re: resenärsförseningar Uppsalatågen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>, =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>, "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 16 Dec 2006 14:21:51 +0100

ja, det låter bra. Anders M har ju som sagt gjort en hel del redan på det området. Undersökningen borde visa hur mycket tid en genomsnittlig normalpendlare förlorar i tid varje vecka i form av förseningar och inställda tåg, samt vad det de facto kostar honom/henne. Det kunde ju sätta fart på debatten. Sedan kan den siffran multipliceras med skattat antal pendlare (är det 14 000 st?) så får man en uppfattning om vad det rör sig om i kostnader för hela samhället.


/F

Kurt Hultgren wrote:

Fredrick!
Vi föreslår att vi genomför en studie som bygger på samma metod som vi använde för att sätta SL mot väggen när det gäller förseingarna. Det är viktigt att mäta det på individnivå, inte på tågnivå. Det är inte tågförseningar det handlar om utan det är resenärsförsenngar. Då kommer automatiskt de tunga morgontågen att väga mycket tungt. Jah skulle vilja prata om detta med dig så att vi kan göra en väl underbyggd framstöt till SJ på nyåret. Studien kan nog göras med hjälp av material som går att få fram, delvis med de uppgifter som ni redan har samlat in, delvis med belastningssiffror som vi kan få fram. Det vore rätt skönt att kunna belägga eländet med rejäla siffror. Vad säger du? Ska vi samla ihop oss för en diskussion. Det behöver ju inte ske före jul. Vi kan göra det efter nyår, men det vore bra att få en reaktion från dig rätt omgående. Vi kan behöva engagera någon konsult för att komplettera visst material, kanske. Hör av dig! Kurt
---------------------------------------------------
Civilekonom
Kurt Hultgren
Tre Liljor 1
113 44 Stockholm
tel +46 8 33 50 69
mobil +46 70 788 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
-------------------------------------------------------


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: resenärsförseningar Uppsalatågen