[uppsalapendeln] Re: nya TIM-kortet och t ågtrafikutredning?

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: Torbjörn Sjölund <torbjorn@xxxxxxxxxxxxxxx>, <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 09 Nov 2005 20:24:07 +0100

Och när förväntas Tågtrafikutredningen bli klar? Om jag inte minns fel har
väl ett delbetänkande om trafik i Skåne (en tröst för oss?) lämnats eller är
det bara rundfråga eller rapport från utredningen?

Irma Ridbäck


Den 05-11-09 15.40, skrev "Torbjörn Sjölund" <torbjorn@xxxxxxxxxxxxxxx>:

> Hej Agneta och ni andra!
> Jag vände mig till konsumentombudsmannen för två-tre år sedan (då ingenting på
> SJ fungerade) och efter långt om länge kom ett nonsens-svar. De hänvisade till
> en överenskommelse mellan SJ och KO, som i och för sig hade gått ut, men som
> inte skulle förnyas förän tågtrafikutredningen var klar.
> 
> Din problemställning är mer avgränsad och det är nog bra. Lycka till!
> 
> /torbjörn sjölund
> 
>>  
>>  
> 


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: nya TIM-kortet och t ågtrafikutredning?