[uppsalapendeln] Re: nu kommer pubvagnarna...

  • From: "Lena Lindström" <lena.lindstrom@xxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Mar 2003 10:59:01 +0100

Ursäkta men är detta allvar.

Vi vill ha bra tåg och bättre punktlighet inte sprit på vägen hem. Ska vi
mutas eller?

Lena********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: