[uppsalapendeln] Re: (no subject)

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 29 Oct 2002 08:02:03 +0100

jag h=F6rde i ett annat sammanhang att en ny sorts f=F6rseningsers=E4ttni=
ng=20
f=F6rhandlas fram mellan SJ och konsumentverket, och skulle b=F6rja g=E4l=
la fr=20
o m 2002-12-01, n=E4r jag fr=E5gade vad
den innebar, s=E5 var alla inblandade f=F6rtegna (=E4ven KO...!) jag=20
f=F6ruts=E4tter att en s=E5n garanti =E4r b=E4ttre =E4n dagens ers=E4ttni=
ngssystem och=20
mer liknar det som SL i Stockholm redan har. men det =E4r bara vad jag tr=
or.
Kramfors? =C4r det inte i krylbo de sitter med kalgom=E5len? Eller finns =
det=20
fler st=E4llen?

=2E..men naturligtvis m=E5ste vi ta upp detta med SJ!

/Fuppsalapendeln prob wrote:

>Hejsan!
>Denna uppgift trillade mailades in till uppsalapendeln@xxxxxxxxxxx:
>
>>Hej!
>>SJ's kundtj=E4nst i Kramfors meddelade mig i f=F6rra veckan, i ett svar=
 p=E5 >ett=20
>>av mina klagom=E5l, att f=F6rseningsers=E4ttningarna kommer att >f=F6rs=
vinna efter=20
>>den 1/12. Alla som har klagom=E5l; skicka in snarast!
>>
>
>Det verkar ju inte inte s=E5 listigt av sj...
>Det =E4r kanske n=E5got som Fredrick kan fr=E5ga Christina Gordon om vid=
 n=E4sta=20
>tr=E4ff?
>
>/J=F6ns
>
>
>
>
>
>
>_________________________________________________________________
>MSN Foto: Det enklaste s=E4ttet att dela fotoalbum http://photos.msn.se/=

>
>
>
>********************************
>Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =E4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: