(no subject)

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 6 Aug 2003 09:47:40 -0700 (PDT)

Tänk på att komforten är högre på X2000, och de
personer med årskort kan åka med detta eftersom
årskortsinnehavarna får åka både X2 och IC.
I TiM-kortet så ingår bara IC, ska man uppgradera sig
från "TIM-kort" till X2000 så får manju då betala
mellanskillnanden. Jag vet inte om alla som reser som
pendlare skulle lägga till typ 80 kronor. TIM-kortet
är "obokat", vilket innebär att man inte har rätt till
en sittplats, utan det är bara för de som köper en
bokad biljett som har det. PÅ X2000 är det av
säkerhetsskäl obligatorisk platsboknining.

Erika
Uppsala

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.com


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: