[uppsalapendeln] ännu mer om branden...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 03 Aug 2003 09:28:24 +0200

http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=1-AV_ID=266268,00.html

Tågkaoset kan fortsätta i dagar

2003-08-02 12:05

Av:TT
En brand i ett signalställverk vid Solna station på lördagsmorgonen har resulterat i stora trafikstörningar.
All tågtrafik som passerar Solna, däribland Uppsalapendeln, har drabbats.
- Det kan dröja till nästa vecka innan problemen är över, onsdag-torsdag någon gång, säger Arne Öberg vid Banverket.


- Förseningarna ligger på över en halvtimme och det blir kaos i tågtrafiken med många tåg som får ställas in, säger Arne Öberg vid Banverkets pressjour för östra banregionen.
Branden började vid sjutiden på morgonen och drabbar såväl Arlanda Express och pendeltåg som Uppsalapendeln och all annan tågtrafik som passerar Solna på väg norrut eller söderut. Och det tycks ta tid innan problemen är över.

Ersättningsbuss
Tillsvidare ersätts pendeltågen mellan Solna och Häggvik med bussar.
Branden resulterade i att alla signaler står i stoppläge.
- Så när man passerar Solna station måste man ringa fjärrtågklareraren för att få medgivande att gå förbi. Då blir det stora förseningar.
De SJ-tåg som berörs är Uppsalapendeln samt fjärrtågen mot Dalarna och Norrland.
Vid signalställverket i Solna som brandhärjades på lördagsmorgonen är bara två spår öppna mot normala fyra. Dessutom råder hastighetsnedsättningar vilket leder till förseningar under hela dagen. Hur stora förseningarna blir beror på om tågen får stå i Solna och vänta och om de tåg som åter ska vända norrut kommer in sent till Stockholm och därför blir försenade redan från avgångstid.

Ingen ersättning

De som troligen kommer att drabbas av de värsta förseningarna är fjärrtågen eftersom de även går på sträckor med enkelspårsdrift. Det SJ-tåg som hittills blivit mest försenat var tåget från Stockholm till Östersund med ordinarie avgångstid 07.25. Det blev nästan två timmar försenat vid avgång.
SJ planerar inte att sätta in ersättningsbussar eftersom busstrafik också skulle orsaka förseningar för resenärerna, enligt Björn Wadén.
De hårt prövade resenärerna får enligt SJ:s nuvarande regler ingen ersättning.
Vad som orsakat branden är ännu oklart.

Mödosamt arbete
— Det handlar om tusentals kablar som ska lagas och dras om. Dessutom har väl kablarna brunnit en bit in under marken, säger Arne Öberg på Banverkets östra region till TT.
Elektrikerna måste leta sig fram längs de brända kablarna för att komma till oskadade delar. Sedan vidtar ett mödosamt arbete med att foga ihop hela systemet efter kopplingsschemat igen. Mycket material måste skaffas fram, vilket tar tid.
— Det krävs lite speciella reläer, säger Arne Öberg.
Eftersom det handlar om signalsystem finns också säkerhetsbestämmelser att ta hänsyn till. Innan signalställverket får tas i bruk igen måste det kontrolleras av en opartisk sakkunnig. Sådana finns inom Banverket, men får inte ha deltagit i reparationsarbetet.

Bävar inför måndagen

Innan ställverket är tillbaka i drift är kapaciteten förbi Solna halverad: Två av fyra spår är stängda.
— Det värsta blir ju hur det kommer att se ut på måndag morgon när pendlarna ska till jobbet, säger Björn Wadén vid SJ:s pressjour.
Även om ett tåg bara tappar några minuter på att köra långsamt förbi Solna finns en risk att problemet fortplantar sig med köbildning bland tågen som följd.
På lördagseftermiddagen hade förseningarna stabiliserats och låg mellan tio minuter och en halvtimme.
Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] ännu mer om branden...