[uppsalapendeln] mer om urspårningen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 29 Jan 2004 14:56:31 +0100

Förseningar efter ny tågurspårning vid Stockholms central

2004-01-29 13:31

Av:TT
Tågresenärer, bland annat på Uppsalapendeln, får räkna med stora förseningar under torsdagen sedan ett fjärrtåg på förmiddagen spårat ur vid Stockholms central. Det var det andra tågurspårningen vid samma plats inom loppet av en vecka.
Ingen människa kom till skada men resenärerna till och från Stockholms central drabbas av kraftiga förseningar. Enligt Maria Adolfsson, presschef vid Storstockholms lokaltrafik (SL), får pendeltågsresenärerna räkna med förseningar på mellan 20 minuter och en timme. En del tåg ställs in.
— Det är inte vårt fel eller vårt tåg men våra resenärer drabbas. Mellan 60 och 70 procent av de förseningar våra resenärer drabbas av beror på infrastrukturen som ägs, förvaltas och underhålls av Banverket, säger en irriterad Maria Adolfsson.
Banverkets presstjänst hade en och en halv timme efter urspårningen inget besked om när tåget skulle kunna bärgas. Tåget spårade ur vid en växel cirka 150 meter från plattformen på Tegelbacken.
Det var ett SJ-tåg från Linköping som spårade ur och resenärerna kunde ganska snart lämna tåget, eftersom det stod så nära plattformen.

Orsaken oklar
— Men det är klart att effekten för alla andra resenärer blir stor då det nu bara finns ett spår för södergående trafik, säger Ingrid Jarnryd vid presstjänsten.
Banverket kan ännu inte säga varför två tåg på kort tid spårat ut på samma ställe.
— Det måste vår utredning visa. Det finns teorier, men vi har inte kunnat se att det finns något samband mellan urspårningarna. Fram till dess vi har en utredning som tar hänsyn till alla fakta måste vi utgå från att det är en slump att två urspårningar sker på samma ställe, säger Ingrid Jarnryd.

Åtta tåg ställs in
Tågurspårningen vid Stockholms central leder till att SJ ställer in åtta tåg på sträckorna Södertälje Syd—Stockholm, Södertälje Syd—Uppsala, Uppsala—Stockholm och Stockholm—Eskilstuna de närmaste timmarna för att glesa ut trafiken.
Enligt pressinformatör Maria Westman hade SJ inga förseningar på ankommande och avgående tåg vid 13-tiden.

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] mer om urspårningen