[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_Re:_Trafikläget_i_morse?Date: Tue, 23 Jan 2007 12:48:28 +0100

 • From: Anders Mörtsell <anders.mortsell@xxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>

Ibland händer det att Banverket korrigerar sina angivna ankomsttider, men då 
brukar det oftast bara vara ±1min. I det här fallet är det troligare att 
Fredrik skickade sitt mail innan 07:40-tåget anlänt till Stockholm C och 15 min 
är en "beräknad ny ankomsstid". De algoritmer Banverket använder när de 
beräknar ankomsttider torde dock stå utanför de i dag kända vetenskaperna. 

Skickar med jämna mellanrum frågan till SJ och Banverket. Jag får oftast svar, 
men inte på den fråga jag ställt. Tex: Hur kan det komma sig att Banverket kl 
17.58 (stationsklocka) uppdaterar displayer och ropar i högtalare att ny 
beräknad avgångstid för 17:30-tåget (det är nu något år sedan) är 17:55. Trots 
att tåget ännu inte kommit in till perrongen och klockan redan har passerat 
17:55! När vi kliver på tåger några minuter senare upplyser konduktören oss om 
att anledningen till förseningen är att det är fel på loket och att vi kommer 
att bli stående i Stockholm minst 20 minuter. Visste inte trafikledningen det? 
Varför lurade de oss att inte springa iväg från spår 18 och ta 18:10 från spår 
3 i stället? Ett tåg vi nu missat och fick snällt sitta och vänta ytterligare 
ett tag innan loket var reparerat. Varför kan de inte göra en lite mer proffsig 
bedömning av tågens tider än vad vi amatörer på perrongen kan göra?

Svaret:

"
Hej

Tack för ditt mejl.

Jag vet inte specifikt vafrör denna avgång var försenad, vi vet dock att ett 
tekniskt fel var orsaken.
...
"

Men jag frågade inte om vilket teknisk fel som orsakade förseningen, utan 
varför de inte kan ge lite bättre och mer realistisk information om 
avgångstider i samband med förseningar. Nytt svar:

"
Hej

Tack för ditt mail.

Vi har noterat dina synpunkter och frågor och skickat dem vidare till 
våra kollegor som ansvarar för den avdelningen, för kännedom.
"

Och så var det ärendet avslutat...

/Amders


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Johan Berg
Sent: Tuesday, January 23, 2007 11:55 AM
To: Fredrick Beste
Cc: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: Trafikläget i morse


Jag satt på 7.40 från Uppsala som var +25 minuter, men enligt Banverket 
alltså bara +15 minuter. Då kan man ju undra hur Banverkets angivelser 
av förseningar egentligen sker? Tåget var 15 minuter sent fram till ca 
200 m från Stockholm C där vi blev stående i 10 minuter.

JOhan Berg

Fredrick Beste skrev:
>
> Vad vi vet så här långt om morgonens problem (från banverkets hemsida):
>
> Avgång Uppsala
> ============
>
> Avg. tid.      Försening vid ankomst
> 06.40          +35
> 07.00          + ??
> 07.09 (Gävle)    + minst 90 (?)
> 07.10          +37
> 07.30          +15
> 07.40          +15
> 08.24          inställt
> 08.40          inställt
>
> bara SJ medtaget, ej Upptåget.
>
>
> Avgång Stockholm
> ==============
>
> Avg tid      Försening vid ankomst
>
> 08.10        +20
>          
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_Re:_Trafikläget_i_morse?Date: Tue, 23 Jan 2007 12:48:28 +0100