[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_2_dåliga_nyheter_idag:?Date: Tue, 18 Aug 2009 10:09:22 +0200

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

ja, vi kommer att protestera och kräva att nuvarande villkor behålls. Eller att 
SJ lovar att aldrig mer försena ett enda tåg mellan Uppsala och Stockholm...
 


-----Original Message-----
From: Eva Paalzow Star Sollentuna [mailto:eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 18 augusti 2009 10:07
To: Fredrick Beste
Subject: Re: [uppsalapendeln] 2 dåliga nyheter idag:

Hej Fredrick,
det är en riktig försämring som drabbar oss pendlare då, som du skriver, de 
flesta förseningar är upp till ca 30 minuter (ex. inställt tåg). 
Hej från Eva Paalzow


>>> "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx> 2009-08-18 09:18
>>>

Sena tågavgången till Stockholm försvinner  Ett indraget tåg på vardagskvällar 
är en av höstens förändringar på SJ:s Uppsalapendel. 

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=944437,00.html?from=puff 


och:SJ:s resegaranti försämras 

I dag ersätter SJ hela biljetten i form av ett värdebevis om tåget skulle vara 
försenat, men från och med oktober blir ersättningsvillkoren vid förseningar 
sämre. 

 Då kommer nämligen SJ anpassa sig till ett nytt EU-direktiv där den nya 
ersättningen kommer att ligga på EU-direktivets miniminivå.

Vid en försening på minst en timme återbetalas 25 procent av biljettpriset. För 
två timmar återbetalas 50 procent.

Ersättningen betalas från och med i höst ut i kontanter.


        *


Kommentar: tidigare har ju gränsen för ersättning vid försening varit 20 
minuter, nu krävs alltså 60 minuter, vilket förmodligen kommer att sänka 
antalet beviljade förseningsersättningar på Uppsalapendeln drastiskt (de flesta 
förseningar ligger ju i spannet 5-30 minuter).********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: