[uppsalapendeln] Re: ?iso-8859-1?Q?RE: [? =?ISO-8859-1?Q?iso-8859-1?Q?uppsalapendeln]_2_dåliga_nyheter_idag:?Dat?? =?iso-8859-1?Q?e:_Tue,_18_Aug_2009_10:09:22_+0200?Date: Tue, 18 Aug 2009 11:18:02 +0200

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Aug 2009 12:55:20 +0200

UNTs ledar-blogg hänger på resonemanget:

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=25-TYPE=blogg-bi=33,00.html?bin=10946

 

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 18 augusti 2009 11:21
To: Erik Andrén
Cc: Eva Paalzow Star Sollentuna; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx; 
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] ?iso-8859-1?Q?RE: [? 
=?ISO-8859-1?Q=3Fiso-8859-1=3FQ=3Fuppsalapendeln]=5F2=5Fd=E5liga=5Fnyheter=5Fidag:=3FDat=3F?=
 =?iso-8859-1?Q?e:_Tue,_18_Aug_2009_10:09:22_+0200?Date: Tue, 18 Aug 2009 
11:18:02 +0200

tja, vi börjar väl som vanligt, insändare, tipsa TV4 Uppland, SVT ABC, osv. SJ 
tycker inte om dålig publicitet. 

Via Resenärsforum kan vi också trycka på. 


 

-----Original Message-----
From: Erik Andrén [mailto:erik.andren@xxxxxxxxx]
Sent: den 18 augusti 2009 11:07
To: Fredrick Beste
Cc: Eva Paalzow Star Sollentuna; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx; 
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: [uppsalapendeln] 
?iso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_2_dåliga_nyheter_idag:?Date: Tue, 18 Aug 
2009 10:09:22 +0200

Hur kommer protesten organiseras?
Kan man hjälpa till på något sätt?

Hälsningar,
Erik

Den 18 augusti 2009 10.12 skrev Fredrick Beste<fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>:
> ja, vi kommer att protestera och kräva att nuvarande villkor behålls. Eller 
> att SJ lovar att aldrig mer försena ett enda tåg mellan Uppsala och 
> Stockholm...
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Eva Paalzow Star Sollentuna
> [mailto:eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxx]
> Sent: den 18 augusti 2009 10:07
> To: Fredrick Beste
> Subject: Re: [uppsalapendeln] 2 dåliga nyheter idag:
>
> Hej Fredrick,
> det är en riktig försämring som drabbar oss pendlare då, som du skriver, de 
> flesta förseningar är upp till ca 30 minuter (ex. inställt tåg).
> Hej från Eva Paalzow
>
>
>>>> "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx> 2009-08-18 09:18
>>>>
>
> Sena tågavgången till Stockholm försvinner  Ett indraget tåg på 
> vardagskvällar är en av höstens förändringar på SJ:s Uppsalapendel.
>
> http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=944437,00.html?from=puff
>
>
> och:
>
>
>
> SJ:s resegaranti försämras
>
> I dag ersätter SJ hela biljetten i form av ett värdebevis om tåget skulle 
> vara försenat, men från och med oktober blir ersättningsvillkoren vid 
> förseningar sämre.
>
>  Då kommer nämligen SJ anpassa sig till ett nytt EU-direktiv där den nya 
> ersättningen kommer att ligga på EU-direktivets miniminivå.
>
> Vid en försening på minst en timme återbetalas 25 procent av biljettpriset. 
> För två timmar återbetalas 50 procent.
>
> Ersättningen betalas från och med i höst ut i kontanter.
>
>
>        *
>
>
> Kommentar: tidigare har ju gränsen för ersättning vid försening varit 20 
> minuter, nu krävs alltså 60 minuter, vilket förmodligen kommer att sänka 
> antalet beviljade förseningsersättningar på Uppsalapendeln drastiskt (de 
> flesta förseningar ligger ju i spannet 5-30 minuter).
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande 
> till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till 
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: ?iso-8859-1?Q?RE: [? =?ISO-8859-1?Q?iso-8859-1?Q?uppsalapendeln]_2_dåliga_nyheter_idag:?Dat?? =?iso-8859-1?Q?e:_Tue,_18_Aug_2009_10:09:22_+0200?Date: Tue, 18 Aug 2009 11:18:02 +0200 - Fredrick Beste