[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100

 • From: Anders Mörtsell <anders.mortsell@xxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>

Här kommer en liten uppföljning på mitt tidigare stickprov på SJs punktlighet 
på sträckan Uppsala - Stockholm. I stället för ett nytt stickprov har jag 
samlat statistik för hela föregående månad, dvs den 2:a till 31:a oktober, 
dock endast vardagar. Precis som förra gången har jag tagit med morgontågen 
mellan 06:40 och 08:10, de morgontåg som jag tror de allra flesta pendlare åker 
med på morgonen.

Punktligheten för dessa tåg denna månad var enligt Banverkets statistik 54%, 
dvs 46% av tågen ankom till Stockholm C försenade i förhållande till 
tidtabellen. 

Totalt 198 avgångar ingår i denna statistik och siffrorna ser ut att ha 
stabiliserat sig rätt bra. Tillfälliga "otursdagar" för SJ påverkar inte 
slutresulatet nämnvärt utan detta är de siffror de ser ut att hamna på över en 
längre period.

SJ brukar ju inte tala om strikt punktlighet utan om tåg som är mindre än 5 
minuter försenade. Denna siffra blir för perioden 81%, dvs 19% av tågen var 
mer än 5 minuter försenade till Stockholm C, alltså vart femte tåg. C Mohlin 
uppskattar andelen tåg med försening större än 20 minuter till ca 5%, en 
siffra som stämmer överens också med mina iaktagelser. 5% av tågen har en 
försening större än 20 minuter på en sträcka som nominellt tar 40 minuter, en 
ganska stor siffra.

/Anders


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100