[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Fwd:_Årskort_på_Uppsalapendeln?=

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Sep 2003 10:33:07 +0200

Här kommer ett svar från SJ om årskorten och det framgår tydligt att SJ gett sig den på att stoppa alla som använder fjärrtågen. Det handlar alltså inte bara om X 2000. Den korkade efterslängen på slutet om säkerhetsargumentet är belysande. Om man nu inskränker tjänsteutbudet för årskort (som man gjort kontinuerligt sedan 70-talet) är det dags att sänka priset också. Man har alltså valt att ta strid med sina verkliga stamkunder, ett kristecken så gott som något. Nu har man tydligen fattat inkonsekvensen med guldkorten. Kul att se hur man kommer att hantera riksdagsledamöternas guldkort. Säkerhetsargumentet är ju fortfarande löjeväckande. Uppsalapendlarna betraktas tydligen som särskilt farliga. Mitt svar följer här:
____________________________________________________________________________________________________
Jag har noterat svaret som är otillfredställande. Anledningen till att SJ backade i denna fråga är att ni blev KO-anmälda för avtalsbrott. Då först backade man. Vad resenärerna ansåg var inte intressant. Jag kommer nu att lägga ut SJ:s svar på vår nyhetsgrupp. Men jag är förvånad över kommentaren i slutet. Den är arrogant. Vänligen förklara i så varför tåg 894 inte tillåter avstigning på Arlanda lördagar och söndagar. Är resenärerna särskilt farliga på helgerna? Jag tror fortfarande att säkerhetsargumentet är ett svepskäl, interna motsättningar mellan olika enheter är snarare anledningen.


Dessutom är jag mycket kritisk till att det skulle ta en och en halv månad att ge exakt besked om vilka bestämmelser som gäller. Det är dålig kundservice.

Misstron mot SJ kvarstår. Som läget är nu så är det tveksamt om man vågar köpa fler årskort av SJ.

Leif Lagerstedt
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Hej igen

Tack för att du kontaktat oss.

Jag antar att du redan fått denna information men SJ har till slut tagit följande beslut:

Årskort på tåg som bara stannar för på-/avstigande
==================================================

I tidtabellen annonseras vissa tåg med uppehåll endast för påstigande/avstigande. T ex Stockholm - Sundsvall med X 2000-tåg 572 (avgång 12.25). Det tåget stannar i Uppsala endast för påstigande. Detta förekommer även på andra sträckor.

Enligt SJF 850, 7:3, har resenär med Årskort Guld rätt att stiga på tåg som enligt tidtabell endast gör uppehåll för avstigande samt stiga av tåg som endast gör uppehåll för påstigande.

OBS! Under en övergångsperiod är detta nu tillåtet för innehavare av ALLA Årskort (Silver, Silver Plus och Guld).


Kommande ändring:
-----------------
Det informationsmaterial, broschyr och följebrev, som ges ut i samband med köp av Årskort idag ska ses över och nytt ska tas fram. Där ska stå att inga undantag ges för resenärer med Årskort när det gäller av- och påstigning som annonseras i tidtabellen.


För kort som köps fr o m ett visst datum (som ännu inte är bestämt) kommer de undantagen inte längre att vara tillåtna. Information om exakt datum kommer så snart som det är bestämt.

- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum fr o m det datumet: Det är inte tillåtet att stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.

- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum före det datumet: Under kortets hela giltighetstid får resenären i mån av plats stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.

Observera att tåg som endast stannar för avstigande kan avgå före den avgångstid som står i tidtabellen.


Orsaken till att begränsningen införs är, som jag tidigare skrivit, risken för förseningar. Vi kan som sagt av säkerhetsskäl inte bara stänga dörrarna och avgå. Det förvånar mig mycket att du avfärdar detta detta som nonsens då problematiken finns på alla tåg i världen. I rusningstid drabbas även tunnelbanan av problematiken trots att tunnelbanans avgångsrutiner rent säkerhetsmässigt är lindrigare.


För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten

----------------------------------------------------------------------------

2003-08-17 17:40
SJ

Har nu sett att SJ tillfälligt retirerat ifråga om årskorten på sträckan Uppsala-Stockholm. Men jag väntar fortfarande på besked om vilka regler SJ stöder sig på. I villkoren för årskorten som finns på webben står det "obegränsat resande på alla våra tåg". Att mota av pendlare (dock ej innehavare av årskort Guld) innebär ett brott mot avtalet.

Leif Lagerstedt

----------------------------------------------------------------------------

2003-08-01 09:32
Leif Lagerstedt (lagerstedt@xxxxxxxxxx)
Årskort på Uppsalapendeln
Hej

Tack för att du kontaktat oss.

Vi har vidaresänt ärendet till vår juridikavdelning för granskning innan vi ger vårt svar på din sista fråga. Vi ber därför att få återkomma.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Fwd:_Årskort_på_Uppsalapendeln?=