[uppsalapendeln] Re: hur många är med...?

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Mar 2003 21:19:56 +0100

Det är 67 stycken på listan. Jag upplever det som ganska stabilt; någon ny
tillkommer och någon gammal avanmäler sig varje vecka.

/Jöns


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 5 mars 2003 10:52
To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Subject: [uppsalapendeln] hur många är med...?


Jöns, vet du hur många som är med i mailinglistan egentligen?

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: