[uppsalapendeln] hela villkorstexten för resegarantin

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Jan 2004 08:49:35 +0100

Resevillkor

När du reser med oss på SJ kan det vara bra att veta vad vi lovar dig, och vilka rättigheter du har om vi inte lever upp till våra löften. Och inte minst vilka regler du själv måste tänka på under en resa.

Här beskriver vi de rättigheter och skyldigheter vi har gentemot varandra. Tanken är att göra det lätt för dig att se vad som gäller om du får problem.

Du kan också hämta hem broschyren SJs resevillkor i pdf-format. <javascript:popup('/file/0,4425,283385,00.pdf',0,1,1,1,1)>

Om du vill reklamera, fyll i en reklamationsblankett i pdf-format <javascript:popup('/file/0,4425,283402,00.pdf',0,1,1,1,1)> och skicka in via ordinarie post.

Om du missar tåget
Om du råkar komma för sent till ett tåg, kliver på fel tåg eller går av på fel station kan vi inte ge dig ekonomisk ersättning, om det inte är så att du fått felaktig information från vår personal, våra tidtabeller eller vår skyltning. I sådana fall har du samma rätt till ersättning som om ett tåg du ska byta till är försenat eller om du råkar ut för förseningar under resan.


Om du missar ett byte
Om du ska byta tåg och du missar ditt byte på grund av att ett tåg är försenat eller inställt har du rätt att ta nästa tåg som kommer, förutsatt att plats finns i samma klass som du reser i. Vill du inte resa vidare med tåg får du tillbaka pengarna för den sträcka som återstår på din resa.


Om du måste lägga ut pengar
Du kan få ersättning om du måste göra utlägg på grund av problem som vi bär ansvar för. Kvitton på utläggen ska insändas tillsammans med reklamationen. Ersättningen gäller för följande:


Telefonkostnader Om ett tåg är försenat eller ställs in så har du rätt till ersättning för nödvändiga telefonsamtal. Till exempel om du behöver ringa hem och tala om att du blir sen eller måste ställa in ett möte. Du får ersättning även om du väljer att avstå från att resa med tåg.
Kostnader för kost och logi Om ditt tåg är försenat eller ställs in kanske du måste äta något och i vissa fall även sova över någonstans. Då får du skälig ersättning för dina merkostnader, förutsatt att vi inte kan erbjuda dig något alternativ. Du får dock inte ersättning för mat och logi om du väljer att avstå från att resa med tåg.
Kostnader för att genomföra resan på annat sätt. Om ett tåg är försenat eller inställt och du väljer att resa med ett annat färdmedel kan vi oftast inte ersätta dig. Undantagen är om en tågresa som du hunnit påbörja blir så kraftigt försenad att du inte kan delta i en händelse som är av stor betydelse för dig personligen, till exempel ett bröllop eller en begravning. Då ersätter vi dig för kostnaden för den resan. (Detta gäller även när en tågförbindelse du ska byta till ställs in). Vi ersätter inte ekonomiska skador som förlorad inkomst. Innan du avbryter resan sak du om möjligt samråda med tågpersonalen. Du ska sen om möjligt välja det alternativ för transport som de föreslår.
Kostnader för att du missar en anslutning på din slutstation Om det händer något under resan som gör att du missar en buss, förbokad taxi eller färjeförbindelse som ingår i din biljett kan du också ha rätt till ersättning för telefonkostnader, kost och logi samt för vidare transport. Om ditt tåg är över 30 minuter försenat till din slutstation och det innebär att du inte hinner med sista turen i lokaltrafiken - nattrafiken inräknad - får du dessutom ersättning för att avsluta resan inom bestämmelseorten, till exempel genom att ta en taxi.


Om din resa inte håller den kvalitet vi lovar
Om du inte är nöjd med din resa kan du få tillbaka hela eller en del av kostnaden för din biljett. Det gäller dock att dina klagomål rör sådana saker som vi ansvarar för. Ersättningen gäller om du råkar ut för följande:


Onödig resa Om resan blivit helt utan värde för dig på grund av en väsentlig försening ett inställt tåg under pågående tågresa får du, om du reser tillbaka med första möjliga förbindelse 30 minuter efter ankomsten till slutstationen, tillbaka hela biljettkostnaden, annars utgår ingen ersättning. Återbetalning sker inte till innehavare av periodkort om kortet inom sin giltighet gäller för ett obegränsat antal resor.
Periodkort som inte går att utnyttja Om du på grund av inställda tåg eller andra problem bara kan utnyttja till exempel ett månadskort för så få resor att du skulle ha tjänat på att köpa enkla biljetter får du tillbaka en del av de pengar du förlorar. Gäller alla former av periodiska färdbevis.
Dålig ordning och hygien Du kan få tillbaka en del av kostnaden för dina biljetter om ett tåg har så dålig hygien eller utrustning att du blir lidande av det.
Utlovade möjligheter till förtäring saknas. I våra tidtabeller (Tågtider och här på www.sj.se) anger vi vilka tåg som serverar mat och dryck. Om ett tåg som ska ha servering inte har det och din resa varar över tre timmar, och du inte har fått någon annan möjlighet att köpa mat eller dryck under resan och du blivit lidande av det, betalar vi tillbaka en del av kostnaden för dina biljetter. Samma sak gäller om du skulle behöva vänta mer än två timmar på grund av ett försenat eller inställt tåg och vi inte har kunnat erbjuda dig någon möjlighet att handla något att äta eller dricka.


Restidsgaranti
Vi jobbar väldigt hårt på punktligheten, men ibland blir tåg försenade ändå. Därför har vi infört restidsgaranti. Om ditt tåg är försenat med ett visst antal minuter får du tillbaka pengarna som resan har kostat i form av ett värdebevis.


Du som reser med vanlig tågbiljett får ett värdebevis på hela beloppet. Du som reser med periodisk biljett, t ex ett pendlarkort, blir ersatt med en del av kortets värde. Värdebeviset använder du när du köper en ny SJ biljett för resa med SJ tåg.

Är din restid under en timme, får du ersättning om ditt tåg är försenat med över 20 minuter. Är din restid mellan en och två timmar, får du ersättning om ditt tåg är försenat med över 40 minuter. Är din restid över två timmar, får du ersättning om ditt tåg är försenat med över 60 minuter. Det krävs också att förseningen beror på något som kunde ha förhindrats av SJ.

Om du har rest på en kombinationsbiljett, t.ex en tågplusbiljett, kan vi bara ge ersättning för den del av resan som gäller just SJs tåg.

Värdebeviset används som betalning vid köp av en ny SJ biljett eller kort för resa med SJ tåg. Hela värdebeviset måste lösas in vid ett tillfälle.

Använder du värdebeviset som delbetalning av dyrare biljett får du ingen återbetalning för den del du har köpt med värdebevis. Den nya biljetten kan inte återköpas eller bytas. Om du
skulle köpa en billigare biljett, som inte når upp till summan på värdebeviset, får du inte tillbaka mellanskillnaden i kontanter eller som nytt värdebevis.Värdebeviset kan inte heller lösas in mot kontanter. Själva värdebeviset är giltigt i ett år från utfärdandedatum.


Om du skulle råka ut för försening fyller du i ett formulär som du kan ladda ner här i pdf-format <javascript:popup('/file/0,4425,283412,00.pdf',0,1,1,1,1)>, få från vår personal ombord eller hämta på SJ Resebutik. För att vi på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna hantera din reklamation vill vi helst att du reklamerar inom 3 månader.

Ditt ansvar som tågresenär
När du köper en biljett av oss ingår vi ett avtal. Det betyder att vi åtar oss att se till att du kommer fram dit du ska, men det innebär också att du åtar dig att följa de bestämmelser som gäller ombord på våra tåg. Om du inte följer de bestämmelser som finns kan du bli avvisad från ett tåg. Detsamma gäller om du inte rättar dig efter tillsägelser från vår personal. De viktigaste bestämmelserna hittar du här nedan - vill du läsa allt det finstilta kan du göra det på sidan om Normalvillkor. <http://www.sj.se/node/0,4452,494_1,FF.html>


Våra viktigaste ordningsregler
* Du får inte stiga av eller på ett tåg som är i rörelse. Du får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget rullar.
* Du måste självmant visa upp din biljett för tågmästaren och vid biljettkontrollen sedan du klivit på. Du måste också visa biljetten när tågmästaren ber om det.
* Du får inte ta med saker som är lättantändliga eller på annat sätt är farliga för andra passagerare på tåget.
* Du får inte dricka medhavd sprit, vin, eller öl (förutom lättöl) på tåget - om du inte har ett abonnerat utrymme. En sovkupé räknas till exempel som abonnerad om alla resenärer i kupén tillhör samma sällskap.
* Du får inte använda radioapparater, bandspelare, musikinstrument och liknande på tåget om det stör andra passagerare.


Din biljett
Det är viktigt att du behåller din biljett hela resan. Om du tappat din biljett eller reser utan biljett och inte talar om det för tågmästaren blir du skyldig att på plats betala enkelt normalpris för hela resan, samt ett tillägg för köp på tåg samt ytterligare 800 kronor för den som fyllt 18 år och 400 kronor för den som fyllt 15 i kontrollavgift. För järnvägstrafik som SJ bedriver som entreprenör, till exempel åt ett länstrafikbolag, kan andra bestämmelser gälla.


Ditt handbagage
Väskor och annat handbagage ska placeras i vagnen så att det inte orsakar problem för dina medresenärer. Till exempel hopfällda barnvagnar, hopfällda rullstolar utan motor och skidor i fodral. I mån av plats kan du även få ta med en barnvagn som inte går att fälla ihop. Du ansvarar själv för ditt bagage under resan.


Vart vänder du dig?
* Personal ombord
* SJ Resebutik
* Kontakta oss, Kundtjänst <http://www.sj.se/node/0,4452,6386_1,FF.html>
* Kundtjänst 0771-75 75 99

SJ AB Kundtjänst
Kundbrev
Stationsgatan 4
775 50 Krylbo

Om du själv och/eller dina tillhörigheter skadas under resan, har du rätt till ersättning enligt Järnvägstrafiklagen. Vid reklamation av resa behöver vi dina originalbiljetter.

Vill du veta mer?
Vill du fördjupa dig i bestämmelserna för tågtrafik i Sverige hänvisar vi till Järnvägstrafiklagen samt till våra Normalvillkor i järnvägstrafik. Reser du med tåg utomlands gäller i första hand internationell Järnvägstrafiklag, och i andra hand Normalvillkoren. Normalvillkorten i järnvägstrafik kan du ta del av här på vår hemsida. <http://www.sj.se/node/0,4452,494_1,FF.html>


Du kan även ta del av dessa samt Järnvägstrafiklagen på våra resebutiker och hos vår kundtjänst.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] hela villkorstexten för resegarantin