[uppsalapendeln] Re: gruppstämning

  • From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Jan 2003 09:06:51 +0100

Hej Jens,
kan du lite mer precisera vilka regler du menar? 
Jag har precis pratat med  Konsumentverket som bl.a. tar hand om vilseledande 
marknadsföring. Det innebär att om man som grupp går samman och säger 
exempelvis att vi betalar för biljetten och därefter förväntar oss att tågen 
går i tid. Eftersom de inte går i tid, anser vi att vi inte får den förväntade 
tjänsten för pengarna. SJ är (som bekant) inte beredda att sänka biljettpriset, 
då har en tvist uppstått om huruvida vi får vad vi har rätt att förvänta oss 
resp. att SJ anser att det får vi  - vi får inte den tjänst/vara SJ 
marknadsför. Man kan göra en grupptalan.
Man kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden som tar hand om olika 
tvister.
Den vänliga damen på Konsumentverket tyckte att Uppsala konsumentrådgivning 
kunde hjälpa till och tipsa vidare var man kunde vända sig om man vill göra en 
gruppanmälan. 
mvh Eva Paalzow

>>> jons.weimarck@xxxxxxxxx 01/16/03 09:46pm >>>
Är det någon som i nätverket som är insatt i hur de nyligen införda
möjligheten att låta en hel grupp stämma ett företag fungerar? Kan man låta
14000 pendlare stämma SJ?

/Jöns********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: