[uppsalapendeln] förseningar mm

  • From: Eva Britt Karlsson <evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Uppsalapendeln <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 Apr 2004 11:15:15 +0200


Hej pendlare

På den gamla hemsidan Uppsalapendeln, fanns det en e-postadress dit man
kunde skicka uppgifter om förseningar.  Jag hittar inte denna längre.
Var finns den? vart skickar jag mina uppgifter/skräckexempel på förseningar?


I går så var jag precis som alla andra försenad p g a en brand (enligt
arbetskamrater fr. Södertälje). Denna brand orsakade strömavbrott både på SJ
och för  SL m fl. Vilket gjorde att alla tavlor var mörka (ingen
information) och att mång tåg var försenade. Men någon borde väl ha vetet om
detta?! Någon kunde väl ha informerat med en handskriven skylt  på  Uppsala
Central...

Nå när jag skulle åka hem vid tvåtiden stod jag på perrong tre. Hörde hur de
ropade ut 14.40 tågets ankomst . Klockan var cirka 14.56:
"14.40 tåget till Arlanda Uppsala inkommer strax på spår 17"

!4.10 tåget hade ännu inte anlänt till spår 3. men cirka 14.04 ropade man ut
en ny avgångstid för detta tåg:
14.15. Försening från Hagalundshallarna p g a vagnfel. Tåget KOM 14.15,
avgick cirka 14.25.
Tyvärr anlände tåget endast 15 minuter försenat till Uppsala. Säger tyvärr,
eftersom det inte går att få någon restidsgaranti då!

Dagen innan, d v s i onsdags var 14.10 tåget till Uppsala helt inställt p g
a vagnfel. samma sak förra veckan minst en dag.

Trevlig helg
önskar
Eva Britt

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: