[uppsalapendeln] Re: flygblad

  • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 24 Jan 2003 11:08:36 +0100

Jag kommer inte att hjälpa er vid er avgång, utan tar mitt vanliga tåg,
för på så sätt når vi fler resenärer. 
D v s jag kommer att dela flygblad på tisdag före 8.10 tåget. Och
antagligen inte bara då!

Dmitrijs idé med reklamationsblanketten på baksidan var en bra idé. Den
kommer jag att använda mig av!

/Eva Britt
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: