[uppsalapendeln] ett kort blir två från 1.2.2003 - av TIM presenterat som två kort blir ett !!!

  • From: "Johnny Carlsson" <johnny.carlsson@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Jan 2003 20:34:52 +0100

De som tågpendlar Uppsala-Stockholm och kombinerar med SL-resor blir från
februari 2003 tvungna att använda två kort. Den fiffiga biljett med
magnetremsa som fungerar på tågen och i SL-spärrarna kommer att ersättas av
en pappersbiljett för tågresor och ett separat "nyckelkort med magnetremsa"
(för dina SL-resor) "som utfärdas med samma datumgiltighet som ditt
periodkort" !

Kan det var möjligt eller är informationen feltolkad?

Tim-trafik presenterar det hela som en förenkling!

http://www.tim-trafik.se/uploaded/nep/TVÅ%20PERIODKORT%20BLIR%20ETT.doc

Lyckas vi stoppa dem?

undrar Johnny Carlsson

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: