[uppsalapendeln] Re: ersättning för försenade tåg upphör - svarfrån SJ 13.11.2002

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Nov 2002 08:50:09 +0100

Jag kommer att ta upp detta med Gordon. Att ta bort ersättningen (om det nu är 
det som avses) är naturligtvis oacceptabelt. 

Det lilla jag vet just nu är att SJ och Konsumentverket förhandlar om en ny 
resegaranti, som påstods skulle vara bättre än den gamla. 
Detta meddelades mig i oktober, och det sades skulle vara klart och träda i 
kraft 1/12. 
Eftersom trenden inom resegarantierna är att det blir mer och mer fokus på att 
kunden/resenären skall hållas skadeslös (t ex SL's resegaranti där man får ta 
taxi om Tunnelbanan kommer att försena en
mer än 20 minuter),så förutsätter jag att det nya avtalet mellan SJoch KV är 
avsevärt bättre än det gamla. 
Men varken SJ eller KV ville berätta några detaljer när jag frågade tidigare 
(förhandlingstaktik?).
Jag förutsätter att de kommer att gå ut med vad som gäller när det är klart. 

Men vad gör vi om villkoren för ersättning blir sämre än tidigare?

/F
Johnny Carlsson wrote:
> 
> Hej glada pendlare!
> 
> Förutom väldigt lång handläggningstid kommer SJ:s "värdecheckar"  att
> upphöra enligt besked från SJ. Passa alltså på gott folk medan tid är! Ska
> man få någon ersättning från SJ ska man ha gott om både tid och tålamod. Låt
> oss trötta ut dem! Vi betalar trots allt rejält!
> 
> Jag citerar svaret på en reklamation som lämnades på Stockholms central
> (kassa 20)för det inställda tåget 12.9.2002, när avgången 18.40 mot Uppsala
> inte ersattes av något annat tåg. Nästa avgång var 19.10 och nådde inte
> Uppsala förrän 20.00 p g a ett pendeltåg som låg före. Tidsförlust 40
> minuter.
> 
> Reklamationen besvarades två månader senare daterad 13.11.2002 med SJ:s
> beteckning AT 2002-5008/6402 ... När det gäller tågförseningar, ersätter vi
> inte dessa enligt SJ AB:s Normalvillkor, utan endast merkostnader som
> uppstår för resenären. Trafik i Mälardalen gör för närvarande ett undantag
> för detta och ersätter förseningar som överstiger 30 minuter med
> värdecheckar á 50 kr.
> DETTA UNDANTAG KOMMER INOM KORT ATT TAS BORT ... " meddelar handläggaren
> Ulrica Stålhand i brevet som kom med värdechecken på 50 kr.
> 
> Den 13.9 upprepades historien avgången 22.40 från Stockholm mot Uppsala som
> beräknades bli försenad till 23.05. Tåget fanns inne på spår 10 vid
> avgångstiden 22.40, men gick inte förrän ca 23.10 med ankomst till Uppsala
> ca 23.50. Om tåget avgått i tid enligt tabell skulle tåget varit framme i
> Uppsala 23.20. Tidsförlust 30 minuter p g a förseningen.
> 
> Jag reklamerade resan den 13.9.02 via e-post med hänvisning till
> reklamationen den 12.9 då kvitto av månadskortet lämnats. Då uppmanades jag
> att lämna en ny skriftlig reklamation och ny kopia av månadsbiljetten ...
> 
> Svaret blev:
> "Vi kan tyvärr inte ta emot reklamationer via mail. För handläggning av ditt
> ärende ber vi dig återkomma med skriftlig reklamation till följande
> adress;
> 
> SJ AB Kundtjänst
> Reklamation
> Stationsgatan 4
> 775 50  KRYLBO
> 
> Bifoga då en till kopia på ditt månadskort i den reklamationen.
> Med vänlig hälsning
> Sofie
> SJ AB Kundtjänst"
> 
> Hälsningar
> "tålmodig pendlare som efter fyra år börjar undra om det verkligen är värt
> besväret..."
> 
> Johnny Carlsson, Uppsala
>

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: