[uppsalapendeln] ersättning för försenade tåg upphör - svar från SJ 13.11.2002

  • From: "Johnny Carlsson" <johnny.carlsson@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 27 Nov 2002 00:06:15 +0100

Hej glada pendlare!

Förutom väldigt lång handläggningstid kommer SJ:s "värdecheckar"  att
upphöra enligt besked från SJ. Passa alltså på gott folk medan tid är! Ska
man få någon ersättning från SJ ska man ha gott om både tid och tålamod. Låt
oss trötta ut dem! Vi betalar trots allt rejält!

Jag citerar svaret på en reklamation som lämnades på Stockholms central
(kassa 20)för det inställda tåget 12.9.2002, när avgången 18.40 mot Uppsala
inte ersattes av något annat tåg. Nästa avgång var 19.10 och nådde inte
Uppsala förrän 20.00 p g a ett pendeltåg som låg före. Tidsförlust 40
minuter.

Reklamationen besvarades två månader senare daterad 13.11.2002 med SJ:s
beteckning AT 2002-5008/6402 ... När det gäller tågförseningar, ersätter vi
inte dessa enligt SJ AB:s Normalvillkor, utan endast merkostnader som
uppstår för resenären. Trafik i Mälardalen gör för närvarande ett undantag
för detta och ersätter förseningar som överstiger 30 minuter med
värdecheckar á 50 kr.
DETTA UNDANTAG KOMMER INOM KORT ATT TAS BORT ... " meddelar handläggaren
Ulrica Stålhand i brevet som kom med värdechecken på 50 kr.

Den 13.9 upprepades historien avgången 22.40 från Stockholm mot Uppsala som
beräknades bli försenad till 23.05. Tåget fanns inne på spår 10 vid
avgångstiden 22.40, men gick inte förrän ca 23.10 med ankomst till Uppsala
ca 23.50. Om tåget avgått i tid enligt tabell skulle tåget varit framme i
Uppsala 23.20. Tidsförlust 30 minuter p g a förseningen.


Jag reklamerade resan den 13.9.02 via e-post med hänvisning till
reklamationen den 12.9 då kvitto av månadskortet lämnats. Då uppmanades jag
att lämna en ny skriftlig reklamation och ny kopia av månadsbiljetten ...


Svaret blev:
"Vi kan tyvärr inte ta emot reklamationer via mail. För handläggning av ditt
ärende ber vi dig återkomma med skriftlig reklamation till följande
adress;

SJ AB Kundtjänst
Reklamation
Stationsgatan 4
775 50  KRYLBO

Bifoga då en till kopia på ditt månadskort i den reklamationen.
Med vänlig hälsning
Sofie
SJ AB Kundtjänst"

Hälsningar
"tålmodig pendlare som efter fyra år börjar undra om det verkligen är värt
besväret..."

Johnny Carlsson, Uppsala********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] ersättning för försenade tåg upphör - svar från SJ 13.11.2002