[uppsalapendeln] Re: en snabb granskning av nya tidtabellen

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 19 Aug 2003 08:47:03 +0200

7:30 tåget i morse väntade vid centralen ca 4 minuter.
Orsak: "För många tåg, för lite spår." 

Jan Forsbeg funderar på att byta man på SJ för att bli av med badwill.

   
         "Namnbyte ska göra SJ tuffare" 

      http://di.se/NoFlash.asp?ArtId=2003%5C08%5C16%5C84440

         Jan Forsberg är den femte SJ-chefen på fem år. Det är han som 
ska göra det nedkörda bolaget lönsamt. 
         "De har inte gjort ett bra jobb", säger han om sina 
företrädare.
         För att få fart på SJ funderar Jan Forsberg på att byta namn 
på bolaget och börja auktionera ut tågbiljetter via Internet. 

         Varje dag använder ungefär 80.000 människor SJ:s tjänster. 
Trots det har det varit svårt att skapa lönsamhet i det gamla järnvägsbolaget.

         I december förra året visade det sig att SJ mellan 1990 och 
2000 förbrukat ungefär hälften av det egna kapitalet, och ägaren staten 
tvingades i maj skjuta till 1,8 miljarder kronor för att få bolaget på fötter.

         2007 är det meningen att SJ ska ha nått besparingsmålen. Det 
innebär att SJ då måste göra en vinst på 400-500 Mkr. Under första halvåret i 
år gjorde SJ en vinst på 32 Mkr samtidigt och ökade omsättningen med 4 procent 
till 2.752 Mkr.

         År 2007 räknar bolaget med att det egna kapitalet ska vara 
2,2 Miljarder kronor och inte enbart de 1,8 miljarder som bolaget fick av 
staten.

         "De pengarna vi fått från regeringen och riksdagen är inte 
ett bidrag utan ett kapitaltillskott. Det är bara till för att fylla på vårt 
eget kapital och det används inte för att dumpa priserna", säger S:Js VD Jan 
Forsberg.

         Hur ska SJ bli lönsamt?
         "Vi ska göra vårt utbud mer intressant och få människor som 
inte annars åker tåg att börja göra det. I dag står bilen för 70 procent av 
alla transporter i Sverige. Tåg och flyg står för 15 respektive 10 procent."
         Hur ska ni få människor att ta tåget?
         "Det finns många sätt. Genom att göra prisutspel. Erbjuda 
bättre produkter till barnfamiljer. Locka affärsresenärer med att de kan 
använda sin tid mycket effektivare på tåget. Anpassa utbudet och våra 
serviceprodukter bättre och marknadsföra oss mycket skickligare. Vi ska även 
bli bättre på punktlighet och information. Internt måste SJ också bli 
effektivare."
         I början av sommaren varslade SJ 700 personer om uppsägning. 
Det betyder att nästan var femte anställd kommer att få gå.

         Kan det komma fler varsel?
         "Nej, det tror jag inte, då ska det hända något väsentligt 
med marknaden. Det bör räcka." 
         På vilket sätt har SJ varit ineffektivt?
         "Vi har inte anpassat oss efter utbud och efterfrågan. Vi har 
producerat mycket mer än vad som behövts. En tidtabell har gjorts för de 
kommande 18 månaderna och sen har tågen körts oavsett om det är påsk eller nyår 
utan anpassning till hur många som reser." 
         SJ:s biljettsystem har fått utstå mycket kritik. I dag finns 
det upp till 42 olika priser på en biljett mellan Stockholm och Göteborg.

         "Det har blivit för många erbjudanden. Det är svårt att hitta 
det man söker, även för personalen. Vi ska ordna det under hösten." 
         Hur ska det förändras?
         "Även om vi har låga biljettpriser uppfattas vi som ett 
högprisbolag, eftersom vi börjar redovisa våra högsta priser och sen går nedåt. 
Medan de som går nedifrån och uppåt uppfattas som lågprisbolag, som till 
exempel Ryanair. Vi hoppas kunna göra något som uppfattas mer positivt." 
         Hur har försöket med sista minuten-biljetten slagit ut?
         "Den är väldigt populär. Men det är ingen riktigt sista 
minuten biljett. Man kan ju köpa biljetten redan 24 timmar innan resan. Vi ska 
se om man kan göra det annorlunda och auktionera ut biljetterna kanske genom 
att ha auktion på internet. Resenärer som skulle ha löst en normalprisbiljett 
kanske köper en sista minuten-biljett i stället och det var inte det som var 
tanken. Sista minuten för mig är att fylla tågen."
         I Europa har det sedan länge funnits höghastighetståg. Det 
svenska järnvägsnätet är relativt föråldrat. I Sverige finns det dock inga 
planer på att införa snabbtåg.

         "Vi kommer nog aldrig att få se riktiga höghastighetståg i 
Sverige. Men järnvägsnätet ska i alla fall byggas om så att tågen kan köra i 
250 km i timmen och det räcker gott och väl för svenska förhållanden." 
         "Vi har inte så mycket människor så att vi kan köra 500 km i 
timmen. Då skulle vi få samma problem som SAS fick i mitten på 1980-talet när 
man hade jumbojets, då transporterade man så mycket människor på en gång att 
det bara gick att ha ett fåtal avgångar per dag, men människor vill resa 
oftare." 
         SJ beräknar att det kommer att dröja fem till tio år innan 
tågen kommer att kunna köra i 250 km i timmen på de mest tättrafikerade 
sträckorna.

         "När tåget kör 250 km i timmen kommer det bara att ta cirka 
3,5 timmar till Malmö, och då blir tåget en svår konkurrent till flyget.

         Allting som kommer under tre timmars resväg är till tågets 
fördel. Det ser man framför allt på linjen Stockholm-Göteborg, där vi är 
marknadsledande." 
         Närmast kommer Jan Forsberg från flygindustrin. Han var vice 
VD i SAS koncernledning och har sammanlagt jobbat tolv år inom flygindustrin. 
Han tillträdde som VD för SJ i april förra året.

         Varför tog du jobbet som chef för SJ?
         "Jag fick en förfrågan, och man ska inte trampa för länge på 
samma stig. Dessutom hade jag arbetat tolv år inom flygindustrin. Flyg och 
järnväg är som transporter oerhört lika varandra. Det är 10.000 meter i 
vertikalled som skiljer. Sättet att planera och bemanna ett tåg är likadant." 
         Hur känns jobbet som VD för SJ efter ett drygt år?
         "Jag tycker det är jättekul. Det jobbiga är att vi 
massmedialt får mycket negativ kritik." 
         Hur menar du då?
         "När vi berättar om bra saker så skrivs det inget om det. Men 
när något gått dåligt skrivs det mycket. Företag mår i och för sig bra av att 
granskas, då ser man hur man uppfattas publikt. Men någon enstaka gång tycker 
man att vi borde kunna få lite positiv kritik." 
         En månad när det inte varit någon speciell nyhet om SJ 
publiceras det 350-400 artiklar om bolaget. När det hänt något speciellt skrivs 
det 600 artiklar per månad.

         "Så fort vi drar in en linje blir det ett herrans liv. Det är 
inte alls samma sak när det gäller flyget. Om vi lägger ned en linje gör vi det 
för att folk inte reser på den sträckan." 
         "Men det verkar som om SJ har en annan betydelse för folk. 
Människor använder tåget på ett annat sätt än flyget. Vissa är också helt 
beroende av järnvägen." 
         Varför är SJ så påpassat?
         "En del av det här beror på SJ:s historia. Vi har varit ett 
statligt verk och i Sverige har människor lärt sig att man gärna ska kritisera 
myndigheter. Människor är inte kunniga om att SJ i dag är ett privat bolag som 
bara sköter persontrafiken. Det andra tar Banverket och några till hand om. 
Verks- och myndighetsstämpeln lever kvar." 
         Vad ska ni göra åt det?
         "Jag har funderat på det. Kanske skulle vi byta namn. Vi 
heter ju bara SJ AB och alla förknippar ju det med statens järnvägar. Vi har 
ett vilande dotterbolag som heter Sveriges järnvägar. Man skulle kanske kunna 
lägga till det till namnet SJ AB.

         Du är den femte SJ-chefen på fem år. Hur länge stannar du?
         "Så här långt tillhör jag väl dem som suttit längst. Jag ska 
vara här och bidra till SJ:s utveckling. Det brukar ta fem till sju år att få 
ordning på ett företag." 
         Hur vet du det?
         "Jag har jobbat med att driva stora förändringsprocesser 
under de senaste 25 åren. Efter fem till sju år riskerar man att själv bli 
proppen i flaskhalsen. Är man väldigt lyckosam är det lätt att tappa omdömet, 
då tror man till slut att allt man rör vid blir till guld." 
         Hur gör du för att undvika hybris? Har du några nejsägare 
omkring dig?
         "Man behöver goda kollegor. Det är farligt att ha ja-sägare 
runt sig. Man måste ha ett bra team med människor som är självständiga och som 
kan ta diskussioner." 
         Hur ser du på dina företrädare?
         "Man kan bara konstatera att har man förbrukat bolagets egna 
kapital på det sätt som gjorts, så har man inte gjort ett bra jobb." 
         Kan det kännas tungt att leda SJ?
         "Ja, visst skapar det press att ha ett så stort ansvar. 
Samtidigt vill jag att alla ska kunna ha det rimligt bra." 
         Ska Sverige införa euron?
         "Svår fråga. Jag har inte tagit ställning till det ännu. Det 
finns mycket på både minus- och plussidan." 
         Åker du mycket tåg?
         "Jag åker en del tåg, men inte till jobbet. Det är för 
krångligt. Jag bor på Lidingö och måste först åka lokaltåg och sen tunnelbana. 
Men det hade förstås varit möjligt."

            Femte chefen på fem år 
            Namn: Jan Forsberg
            Ålder: 52 år 
            Examen: 1977 från KTH
            Arbetar: 70 timmar per vecka
            Lön: 2 Mkr per år och två års fallskärm 
            Karriär: Logistikchef på Tour & Andersson, VD SAS 
Service Partner, VD Gate Gourmet Northern Eurpe, vice VD i SAS koncernledning 
och VD för SAS flight support
            VD för: SJ AB
            Företagsform: Bolag sedan januari 2001
            Antal anställda: 3 700 varav 700 är varslade
            Antal resor per dag: 80 000
            Antal trafikerade orter: 350
            Marknadsandel: 42 procent av den långväga 
kollektivtrafiken
            Omsättning: 5,7 miljarder kronor 2002
            De senaste fem VD:arna och generaldirektörerna: 
            Jan Forsberg, Sune Karlsson, Kjell Nilsson 
(generaldirektör), Daniel Johannesson och Stig Larsson 
            Källa: SJ 
         
      
   


----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, August 18, 2003 9:32 PM
Subject: [uppsalapendeln] en snabb granskning av nya tidtabellen


> ...ger vid handen följande synpunkter:
> 
> * efter 6.40 (riktningen vi talar om är U->S) så ligger tågavgångarna
> "klustrade", ganska nära varandra, t ex
> 7.00, 7.06, 7.10, och
> 7.27, 7.30, 7, 36.
> Sen blir det mer måttligt, med halvtimmesintervallen efter 8.10.
> 
> Om man nu är något konspirationsteoretiskt lagd kan man hävda att
> anledningen till att SJ gör så här är att det är lättare att ställa in
> tåg. Blir 7.00 inställt, hänvisas
> alla till 7.06 och 7.10 istället, o s v - bekvämt! För SJ alltså!
> 
> Direkttågen är flyttade till jämna 30-minutersintervall, 7.00, 7.30 och
> 8.00.
> Vårt älskade direkttåg 7.15 är försvunnet, och istället finns ett
> 7.10-tåg som stannar Knivsta/Märsta med samma ankomsttid.
> 
> Bra eller dåligt? Tja, svårt att säga. Principiellt tycker jag att det
> är rätt korkat av ett företag att ändra på  sina inarbetade
> "varumärken", vilket ju SJs
> avgångstider är! Idealet måste ju vara att tidtabellerna är överflödiga,
> eftersom folk ändå vet så väl när tåget går.
> De flesta av oss pendlare har väl ganska regelbundna vanor vad gäller
> tåg och ankomsttider till jobbet, och det känns lite onödigt med allt
> "petande" i tidtabellerna, särskilt när ändringarna är små.
> 
> Stockholm-Uppsala:
> 
> Sorgebarnen tycker jag fortfarande är de avskydda "40-tågen", ni vet de
> som kommer in eftermiddagar och kvällar söderifrån på Stockholms
> centrals spår 17 eller 18, för vidare färd mot Uppsala, och vilka
> nästan alltid kommer in sent till en perrong full med folk, det blir
> oerhörd trängsel, många får stå, tågen är ständigt alltifrån lite
> småförsenade (sådär så att vi med anslutande stadsbuss i Uppsala
> preciiiis missar vår anslutning) eller rejält försenade, eller - alltför
> ofta - helt sonika inställda. Detta på kvällstid, då alternativa tåg och
> nästa avgång är avlägsna, det blir ofta till att vänta en hel timme på
> nästa tåg. Efter 20.40 är vi i princip helt utlämnade till sådan
> avgångar! Usch!  SJ skyllde indragningarna vid årskiftet delvis på att
> beläggningen på dessa tåg var så dålig, men det tror jag inte stämmer
> med vår uppfattning i nätverket? Hursomhelst lyckades de inte presentera
> några siffror eller nån undersökning som tydde på det.
> 
> Nattetid ser vi att det fortfarande inte går att gå ut på något nöjesliv
> vare sig i Stockholm eller Uppsala - sista förbindelsen går 23.40 från
> bägge städerna. SJ tycker väl inte att vi ska vara ute och rumla?
> 
>      *
> 
> Hursomhelst, jag ämnar ha någotsånär regelbundna möten med Irja
> Bäckström under hösten (Christina Gordons efterträdare), och kommer då
> att framföra nätverkets synpunkter och frågor. Så alla åsikter ni har -
> fram med dem!!! Det blir inte bättre av att man knyter näven i byxfickan!!
> Medvetna och aktiva konsumenter är en förutsättning för väl fungerande
> marknadsekonomi (även om just det kan ifrågasättas vad gäller SJ och
> monopolställningen!)
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: