[uppsalapendeln] argument som "bet"

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Apr 2004 09:15:26 +0200

1)    Dubbeldebitering vid en stämpling några dagar senare. (den var
avgörande)

2)    Hot att hänga ut konduktören och SJ i media.

3)    Konduktörens vägran att presentera sig.

 

Jag fick ett lång och bra svar, här är några saker ur det:

 

Citat: 

? Beträffande kontrollavgiften som du erlaggts så tvingas vi konstatera att
tågmästaren har agerat helt riktigt enligt lagen om kollektivtrafik och
gällande ombordhandbok. Lagen säger att en kund ska debiteras en
tilläggsavgift om inte kunden självmant uppger att biljett saknas... 

 

Beträffande din åsikt att vi hellre friar än fäller åt det ena hållet men
inte åt det andra så vill jag poängtera att automaten ger helt korrekta
felsvar, även om du hade vissa synpunkter på ordvalet "transaktion". I det
första fallet fick du med 100% säkerhet en röd lampa eller alternativt ingen
lampa alls i det fall ingen som helst transaktion utfördes...

 

Trots denna långa redogörelser för gällande regler så har vi beslutat att
göra ett undantag i ditt fall. 

Detta grundar sig i första hand på att du faktiskt några dagar senare blivit
dubbeldebiterad vid en senare validering...

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi vanligtvis inte kan ta hänsyn till
detta...

 

Jag vill än en gång påpeka att vi i och med detta gjort ett undantag.? 

 

Slutcitat.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Fredrick Beste
Skickat: den 22 april 2004 08:51
Till: Dmitrij Sharapov
Kopia: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: SV: Re: det kom ett anonymt web-vykort...

 

exakt vilka argument var det som "bet" ? kan vara bra för andra att veta
det...!

/F


Dmitrij Sharapov wrote:Jag har hört att SJ satsar stort på smarta robotar som nästlar sig in i
olika kritiska nätverk och brevbombar dessa (anonymt) med SJ positiva saker.
;-)

 

 

För övrigt så löner det sig att klaga. Efter en brevväxling med kundtjänsten
slapp jag t ex straffavgift på 800: -, fast konduktörer ?agerat helt riktigt
enligt lagen om kollektivtrafik och gällande ombordhandbok?. Straka argument
på det här forumet bidragit till att kundtjänsten valde att fria hellre än
fälla (den här gången). Tack alla!

 

/D

 

 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] argument som "bet"