[uppsalapendeln] Re: anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25

 • From: "uppsalapendeln prob" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 08:01:39 +0000

Som vanligt mest bla, bla, bla-svar tyvärr...Lite småkommentarer:

CG: Ska man stiga av på Arlanda så måste man ha biljett dit, så är det.
Om man frågar SJ:s personal på Arlanda vad som gäller så svarar de att man får åka med pendlarkortet. Jag har frågat två gånger i höstas. Eller är det så att man får åka FRÅN Arlanda på kortet men inte TILL?

CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2 veckors handläggningstid.
Att förklara att en kundtjänst inte fungerar eftersom man får in "massor av reklamationer" är ju ganska bisarrt. Speciellt om det har pågått en längre tid.

Att ändra tidtabellern var en extraordinär åtgärd
Vad var egentligen syftet med den extraordinära åtgärden?

banverket säger att det är åtgärdat, men det är det inte ändå.
Bra svar. Tack så mycket.

/Jöns
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25
Date: Wed, 26 Feb 2003 08:08:34 +0100


 1. Punkter från föregående möte (följes upp)
(På uppföljnignspunkter är endas nya kommentarer inlagda.)

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Går ej att separera Svealandsbanan/Upplandsbanan för att minska störningsgraden.. Går ej att vända lok i STHLM. Svealandsbanan är enkelspårig mkt känslig för störningar/förseningar.


*


FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls nu.

CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt - då har folk missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta.

FB: önskvärt vore samma information och precision som SLs pendeltåg har - minutprecision!


*


FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela natten, en gång i timmen!

CG: Säkerhet och arbetsmiljöfråga. Men främst kostnadsskäl. UL? SL/UL-pendeln dessa gör marknadsundersökningar om detta.
Inget inplanerat till nästa tidtabell!


*

FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.

CG: Beror mycket på Arlanda.

FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta! Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl orter ska de börja åka bil??

CG: Förbättringar sker i tabellen som börjar gälla efter 15/6 (varannan timmestrafik Märsta), (med "sedvanligt uppehåll" för sommartrafiken, så den 15/8 är allt "normalt" igen.

FB: Synka tietabellen med bussarna!!! UB & SJ (i TiM!!)

CG: UB och UL har fått se tabellen, så de kan lägga sina tabeller efter detta!


*


*

FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är förseningar verkligen nödvändiga?

CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång mellan Gävle-UA har skrivits SJ-Banverket. Detta kommer småningom att utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns, regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter jul om Gävle-Uppsala-avtalet.
Inget nytt om detta än. När A-train började köra var 10e minut, stör detta SJ/Uppsalapendeln varvid en viss förbättring av "prioriteringen" av "våra" tåg gjordes. .


1.2 Information, kommunikation&

FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, villkor, o.s.v. ?

CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.

CG: Enklare prispolitik vill bl a SJs VD ha.

FB: Nyhetsbrevet är ett bra initiativ, om det kommer att fortsätta?

*
FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var tågen befinner sig, i realtid.


CG: TFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP. Inte aktuellt just nu (äger ej stationerna).

FB: Skulle räcka bra med SL-info", alltså ungefär den tidsprecision som SL har idag. . Prioriterat område.

*

FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
Nu finns 2 SMS-tjänster.

CG: Betaltför SMS-tjänsten? Vet ej. Allt ka utvärderas efet pilotperioden, som går ut i maj.
Tjänståg = tomt tåg som kommer från Hagalund.


*


FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta, varför?


CG: Härleds till vagnar i omlopp, vagnsbrist&samma med Regina. Bättre med de nya tågen. Nya tågen: dubbeldäckare. Risk att X40 barnsjukdomar, främst för Mälardalen. Kommer i slutet av detta år. Jämföreslsevis är det olönsamt produktionstekniskt att köra dagens tåg. Nya tåg har displayer för att ange destination, så då löses detta problem.

1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&

FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något om detta? Resegaranti!?
Normalvillkoren? Bryt ner dessa och ta upp i månadsbrevet!


CG: Krav på SJ från KO att införa resTIDsgaranti, så fort som möjligt (kommer alltså under detta år). Bollen ligger på SJs affärsutvecklingsavdelning nu.

*

FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.

Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett. Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra undantag.

FB kommentar: En del mindre serviceinriktade konduktörer låser in folk i 1:a klass så inte det vanliga slöddret ska drista sig till att sitta där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga tidigare förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man behandla folk på det viset?

CG: Mycket svår fråga. Tågmästaren har befogenhet att avgöära från fall till fall. Flera 1:a-klasspassagerare har klagat när första klass fyllts av "andraklassresenärer". Och andraklassresenärer har klagat när de inte får sitta i 1:a-klass när det varit smockfullt i hela tåget i övrigt (ofta pga tidigare försening/inställt tåg).

*

FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man inte fick det!

CG: Ska man stiga av på Arlanda så måste man ha biljett dit, så är det.

FB: informationen om detta är otydlig.

*


1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten av tåget är överfullt! Varför?


CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.

FB kommentar: detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som kommer söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det, förresten?) och sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda dammande säten). Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla nuförtiden (eftersom så många andra tåg dragits in), så folk står i ett tåg med 2 lok och ett par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.

FB: vagnarna är ofta både nedsläckta och stängda. Vi måste repportera direkt när sånt här händer så kan CG kolla upp.1.5 Övrigt

FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

FB: Men hur svårt ska det behöva vara att vända en monitor? Ett spärrskaft och en gubbe med pall?

CG: banverket säger att det är åtgärdat, men det är det inte ändå.

2. Nya punkter

FB: SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!

CG: Pilotverksamhet i SMS-tjänsten. Qamris tjänst har också haft fel, vilket drabbat SJs kundtjänst. SMSen "tillverkas" manuellt i Västerås. Samma störningsinfo går ut till SJs telefonkundtjänst via telegram (papper), så det innebär att SMS-piloterna har haft infon snabbare än SJs egen kundtjänst.

*

FB: Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

CG: Trasiga apparater har orsakat trubbel. Tågmästarna måste få reda på att det är fel på systemet, vilket inte alltid har varit lätt. Mycket konflikter och problem har det också varit med kunder idag om handhavandestrul med automaterna.

*

FB: Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.

CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2 veckors handläggningstid.

*

Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar (TågPlus) är inte det att lura kunderna?
Vilket är ansvaret för att se till att rätt tabell ligger ute?


CG: Flera skräckexempel med skilda familjer, gamla farbrorn& Att ändra tidtabellern var en extraordinär åtgård som förde med sig sånt här.

*

FB: Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm (som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket sämre i nya tidtabellen.

CG: Sittplatsbiljetter, (man får av säkerhetsskäl ej stå på X2000 f ö...)..

*

FB: I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ, banverket m fl hade dragit igång bl. a. 150 MSEK satsades av banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier, fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi resenärer märker ingen skillnad ju mer snö och kyla, desto mer krånglande tåg.

CG: SJ-orsakade förseningar har minskat, men det har ju inte hjälpt eftersom Banverkets delar inte förbättrats.

*

FB: Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?

CG: Enda rådet f n: Åk lågpristaxa!

*

FB: I nyheterna förra året, t ex ( http://www.svt.se/nyheter/2002/020111/sj.htm ) talades det om en ny resegaranti som bättre kompenserar kunderna än vad vi gör idag. Varför kan det inte komma ut en tydlig beskrivning av vad som gäller för Uppsalapendeln? Försöker ni mörka denna fråga?

CG: tar upp detta i kommande månadsbrev (som läggs ut på tågen), tydligare angivelser vad som gäller för Uppsalapendeln.

*

FB: Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?

CG: Det finns nåt på hemsidan nu, om vilka vagnar som går att boka för sånt här.

*

FB: Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter oss åka med ändå. Ska det vara så?


CG: X2000 är den "dyra affärsbiljetten" inom SJ. Passagerarna där vill inte ha stående uppsalapendlare inne på tåget (gäller även 2:a-klass). Dessutom får man av säkerhetsskäl ej stå på X2000, så att upplåta dem för pendling är problematiskt.


*

FB: Rykten går om nya biljetter fr o m mars. Att vissa tvingas ha 2 biljetter för att passera SLs spärrar anser vi vara en FÖRSÄMRING. Den nya biljetten lär också, enligt ryktena, vara större och sladdrigare än den gamla. Också det är en försämring. Varför ska allting bli sämre hela tiden?
Att biljetterna nu splittras anser vi vara det yttersta beviset på att Trafik i Mälardalen nu är dött som projekt. Varken tidtabellssynkronisering eller biljettförenkling har man lyckats uppnå. Varför skall vi resenärer bry oss om TiM överhuvudtaget?CG: Beslutet taget på SJ-nivå. Alla Tim-bolag ska vara "synkade" vad gäller detta, men det innebär försämring för uppsalapendlarna.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


_________________________________________________________________
Skaffa fler messengerkontakter - Vinn 10.000 i resecheckar! http://messenger.msn.se/promo
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: