[uppsalapendeln] Re: anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 08:37:05 +0100

Tack Fredrik, men inga överraskningar. "vi blir kanske bättre snart" typ

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, February 26, 2003 8:08 AM
Subject: [uppsalapendeln] anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25


>  1. Punkter från föregående möte (följes upp)
> (På uppföljnignspunkter är endas nya kommentarer inlagda.)
> 
> 1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&
> 
> FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i 
> Stockholm) är ALLTID försenade!!!
> 
> CG: Går ej att separera Svealandsbanan/Upplandsbanan för att minska 
> störningsgraden.. Går ej att vända lok i STHLM. Svealandsbanan är 
> enkelspårig mkt känslig för störningar/förseningar.
> 
> 
> *
> 
> FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas 
> upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg 
> söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är 
> tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på 
> spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls 
> nu.
> 
> CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt - då har folk 
> missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta.
> 
> FB: önskvärt vore samma information och precision som SLs pendeltåg har 
> - minutprecision!
> 
> 
> *
> 
> FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan 
> 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte 
> åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela 
> natten, en gång i timmen!
> 
> CG: Säkerhet och arbetsmiljöfråga. Men främst kostnadsskäl. UL? 
> SL/UL-pendeln dessa gör marknadsundersökningar om detta.
> Inget inplanerat till nästa tidtabell!
> 
> *
> 
> FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej 
> acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.
> 
> CG: Beror mycket på Arlanda.
> 
> FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta! 
> Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl 
> orter ska de börja åka bil??
> 
> CG: Förbättringar sker i tabellen som börjar gälla efter 15/6 (varannan 
> timmestrafik Märsta), (med "sedvanligt uppehåll" för sommartrafiken, så 
> den 15/8 är allt "normalt" igen.
> 
> FB: Synka tietabellen med bussarna!!! UB & SJ (i TiM!!)
> 
> CG: UB och UL har fått se tabellen, så de kan lägga sina tabeller efter 
> detta!
> 
> 
> *
> 
> *
> 
> FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är 
> förseningar verkligen nödvändiga?
> 
> CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång 
> mellan Gävle-UA har skrivits SJ-Banverket. Detta kommer småningom att 
> utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns, 
> regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter 
> jul om Gävle-Uppsala-avtalet.
> Inget nytt om detta än. När A-train började köra var 10e minut, stör 
> detta SJ/Uppsalapendeln varvid en viss förbättring av "prioriteringen" 
> av "våra" tåg gjordes. .
> 
> 1.2 Information, kommunikation&
> 
> FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, 
> villkor, o.s.v. ?
> 
> CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella 
> prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.
> 
> CG: Enklare prispolitik vill bl a SJs VD ha.
> 
> FB: Nyhetsbrevet är ett bra initiativ, om det kommer att fortsätta?
> 
> *
> FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och 
> webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var 
> tågen befinner sig, i realtid.
> 
> CG: TFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot 
> trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP. 
> Inte aktuellt just nu (äger ej stationerna).
> 
> FB: Skulle räcka bra med SL-info", alltså ungefär den tidsprecision som 
> SL har idag. . Prioriterat område.
> 
> *
> 
> FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
> Nu finns 2 SMS-tjänster.
> 
> CG: Betaltför SMS-tjänsten? Vet ej. Allt ka utvärderas efet 
> pilotperioden, som går ut i maj.
> Tjänståg = tomt tåg som kommer från Hagalund.
> 
> *
> 
> 
> FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta, 
> varför?
> 
> CG: Härleds till vagnar i omlopp, vagnsbrist&samma med Regina. Bättre 
> med de nya tågen. Nya tågen: dubbeldäckare. Risk att X40 
> barnsjukdomar, främst för Mälardalen. Kommer i slutet av detta år. 
> Jämföreslsevis är det olönsamt produktionstekniskt att köra dagens tåg. 
> Nya tåg har displayer för att ange destination, så då löses detta problem.
> 
> 1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&
> 
> FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något 
> om detta? Resegaranti!?
> Normalvillkoren? Bryt ner dessa och ta upp i månadsbrevet!
> 
> CG: Krav på SJ från KO att införa resTIDsgaranti, så fort som möjligt 
> (kommer alltså under detta år). Bollen ligger på SJs 
> affärsutvecklingsavdelning nu.
> 
> *
> 
> FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller 
> egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika 
> konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
> 
> Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett. 
> Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra 
> undantag.
> 
> FB kommentar: En del mindre serviceinriktade konduktörer låser in folk 
> i 1:a klass så inte det vanliga slöddret ska drista sig till att sitta 
> där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga tidigare 
> förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man behandla 
> folk på det viset?
> 
> CG: Mycket svår fråga. Tågmästaren har befogenhet att avgöära från fall 
> till fall. Flera 1:a-klasspassagerare har klagat när första klass fyllts 
> av "andraklassresenärer". Och andraklassresenärer har klagat när de inte 
> får sitta i 1:a-klass när det varit smockfullt i hela tåget i övrigt 
> (ofta pga tidigare försening/inställt tåg).
> 
> *
> 
> FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man 
> inte fick det!
> 
> CG: Ska man stiga av på Arlanda så måste man ha biljett dit, så är det.
> 
> FB: informationen om detta är otydlig.
> 
> *
> 
> 
> 1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&
> 
> 
> FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten 
> av tåget är överfullt! Varför?
> 
> CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera 
> gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.
> 
> FB kommentar: detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som kommer 
> söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det, förresten?) och 
> sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda dammande säten). 
> Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla nuförtiden (eftersom så 
> många andra tåg dragits in), så folk står i ett tåg med 2 lok och ett 
> par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.
> 
> FB: vagnarna är ofta både nedsläckta och stängda. Vi måste repportera 
> direkt när sånt här händer så kan CG kolla upp.
> 
> 
> 
> 1.5 Övrigt
> 
> FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
> CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.
> 
> FB: Men hur svårt ska det behöva vara att vända en monitor? Ett 
> spärrskaft och en gubbe med pall?
> 
> CG: banverket säger att det är åtgärdat, men det är det inte ändå.
> 
> 2. Nya punkter
> 
> FB: SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!
> 
> CG: Pilotverksamhet i SMS-tjänsten. Qamris tjänst har också haft fel, 
> vilket drabbat SJs kundtjänst. SMSen "tillverkas" manuellt i Västerås. 
> Samma störningsinfo går ut till SJs telefonkundtjänst via telegram 
> (papper), så det innebär att SMS-piloterna har haft infon snabbare än 
> SJs egen kundtjänst.
> 
> *
> 
> FB: Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta 
> sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.
> 
> CG: Trasiga apparater har orsakat trubbel. Tågmästarna måste få reda på 
> att det är fel på systemet, vilket inte alltid har varit lätt. Mycket 
> konflikter och problem har det också varit med kunder idag om 
> handhavandestrul med automaterna.
> 
> *
> 
> FB: Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs 
> kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.
> 
> CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer 
> bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2 
> veckors handläggningstid.
> 
> *
> 
> Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar 
> (TågPlus) är inte det att lura kunderna?
> Vilket är ansvaret för att se till att rätt tabell ligger ute?
> 
> CG: Flera skräckexempel med skilda familjer, gamla farbrorn& Att ändra 
> tidtabellern var en extraordinär åtgård som förde med sig sånt här.
> 
> *
> 
> FB: Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm 
> (som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver 
> på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi 
> stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket 
> sämre i nya tidtabellen.
> 
> CG: Sittplatsbiljetter, (man får av säkerhetsskäl ej stå på X2000 f ö...)..
> 
> *
> 
> FB: I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ, 
> banverket m fl hade dragit igång bl. a. 150 MSEK satsades av 
> banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit 
> MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier, 
> fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi 
> resenärer märker ingen skillnad ju mer snö och kyla, desto mer 
> krånglande tåg.
> 
> CG: SJ-orsakade förseningar har minskat, men det har ju inte hjälpt 
> eftersom Banverkets delar inte förbättrats.
> 
> *
> 
> FB: Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker 
> det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför 
> kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?
> 
> CG: Enda rådet f n: Åk lågpristaxa!
> 
> *
> 
> FB: I nyheterna förra året, t ex ( 
> http://www.svt.se/nyheter/2002/020111/sj.htm ) talades det om en ny 
> resegaranti som bättre kompenserar kunderna än vad vi gör idag. Varför 
> kan det inte komma ut en tydlig beskrivning av vad som gäller för 
> Uppsalapendeln? Försöker ni mörka denna fråga?
> 
> CG: tar upp detta i kommande månadsbrev (som läggs ut på tågen), 
> tydligare angivelser vad som gäller för Uppsalapendeln.
> 
> *
> 
> FB: Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på 
> alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?
> 
> CG: Det finns nåt på hemsidan nu, om vilka vagnar som går att boka för 
> sånt här.
> 
> *
> 
> FB: Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska 
> revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A 
> L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de 
> U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta 
> smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna 
> tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och 
> hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter 
> oss åka med ändå. Ska det vara så?
> 
> 
> CG: X2000 är den "dyra affärsbiljetten" inom SJ. Passagerarna där vill 
> inte ha stående uppsalapendlare inne på tåget (gäller även 2:a-klass). 
> Dessutom får man av säkerhetsskäl ej stå på X2000, så att upplåta dem 
> för pendling är problematiskt.
> 
> *
> 
> FB: Rykten går om nya biljetter fr o m mars. Att vissa tvingas ha 2 
> biljetter för att passera SLs spärrar anser vi vara en FÖRSÄMRING. Den 
> nya biljetten lär också, enligt ryktena, vara större och sladdrigare 
> än den gamla. Också det är en försämring. Varför ska allting bli sämre 
> hela tiden?
> Att biljetterna nu splittras anser vi vara det yttersta beviset på att 
> Trafik i Mälardalen nu är dött som projekt. Varken 
> tidtabellssynkronisering eller biljettförenkling har man lyckats uppnå. 
> Varför skall vi resenärer bry oss om TiM överhuvudtaget?
> 
> 
> CG: Beslutet taget på SJ-nivå. Alla Tim-bolag ska vara "synkade" vad 
> gäller detta, men det innebär försämring för uppsalapendlarna.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: