[uppsalapendeln] Re: ang. s-politiker

  • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Jan 2003 10:58:47 +0100

Självklart kommer jag att informera om det jag får reda på...
/Eva Britt

uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx skriver:
>Om någon av er som deltar i nätverket vet att någon debatt ska äga rum i
>riksdagen, kommunfullmäktige i Uppsala, intervjuer i TV, etc. kan ni väl
>maila om det?*********************************
Eva Britt Karlsson
Vänsterpartiets kansli
e-post: evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx
08-617 69 80 (direkt)
08-654 08 20 (växel)
Fax: 08-653 23 85********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: