[uppsalapendeln] Re: Vilka tåg ställdes SJ in?

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 11 Jan 2004 16:11:38 +0100

OK... Betyder det att bara xx.10 och xx.40-tågen gick under högtrafik och
bara xx.10 från Uppsala samt xx.40 från Sthlm som gick under lågtrafik? Och
mellan vilak tider anser SJ att det är hög/lågtrafik?

/Jöns
-----Original Message-----
From: Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx]
Sent: den 7 januari 2004 12:39
To: Jöns Weimarck
Subject: Re: [uppsalapendeln] Vilka tåg ställdes SJ in?


Färre resande och färre tåg i mellandagarna (2003-12-19 12:30)
"Uppsalapendeln: Tågen går varje halvtimme i högtrafik och varje timme i
lågtrafik, direktavgångarna ställs in."
http://www.press.sj.se/pressrelease/0,4592,346_1,00.html

----- Original Message -----
From: "Jöns Weimarck" <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, January 05, 2004 8:03 PM
Subject: [uppsalapendeln] Vilka tåg ställdes SJ in?


> Hej alla!
> Vilka tåg är det som Sj ställt in under julen och som enligt tryckta
> tidtabeller ska gå? Jag tänkte ta med dem på hemsidan för varje dag under
> hela julen.
>
> mvh
> /jöns
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: