[uppsalapendeln] Vilka tåg ställdes SJ in?

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 5 Jan 2004 20:03:13 +0100

Hej alla!
Vilka tåg är det som Sj ställt in under julen och som enligt tryckta
tidtabeller ska gå? Jag tänkte ta med dem på hemsidan för varje dag under
hela julen.

mvh
/jöns********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: