[uppsalapendeln] Vdbef: Eskilstuna Kuriren

  • From: "Håkan Rehn" <hakan.rehn@xxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 27 Jan 2004 15:19:33 +0100

Hej

Eskilstuna-Kuriren skriver om stora förändringar i tidtabellen för
Svealandsbanan. Frågan är i vilken mån det kan inverka på trafiken
Sthlm-Arlanda-Uppsala...?

/Håkan Rehn


>>> <webbredaktor@xxxxxxxxxxx> 2004-01-27 15:15:53 >>>
HR har skickat denna artikel till dig från Eskilstuna Kuriren webb.

Flera avgångar dras in på Svealandsbanan

SÖRMLAND  |  SJ har lagt fram ett förslag om ny tid-tabell med kraftiga
försämringar för resenärerna. Direktlinjen från Eskilstuna till Arlanda
försvinner liksom direktförbindelsen till Örebro. Dessutom dras ett
antal kvälls- och helg-avgångar in.

Förslaget till ny tidtabell för Svealandsbanan som SJ nyligen lagt fram
för Banverket 
innebär sannolikt den största åderlåtningen av tågtrafik som drabbat
banan sedan den 
invigdes i juni 1997. Om förslaget träder i kraft som planerat den 13
juni försvinner direkt-tåget från Eskilstuna/Strängnäs till Arlanda.
Resenärer till och från Örebro påverkas också negativt då, enligt vad
Eskilstuna-Kuriren erfar, direkttågen till och från Örebro/Hallsberg
försvinner. I stället får resenären byta och vänta på nytt tåg i
Arboga. I förslaget försvinner också ett antal 
avgångar på kvällar och helger.
Tyst från SJ
Ansvariga på SJ är mycket återhållsamma i sina kommentarer och vill
inte bekräfta 
några av delarna i förslaget.
- Nej, jag kan inte bekräfta innehållet i förslaget. Jag kan inte
detaljerna i det och eftersom det ännu bara är ett förslag vill jag inte
kommunicera ut det förrän det är klart, säger Irja Bäckström, affärschef
på SJ AB Sörmland.
Enligt Bäckström ska den nya tidtabellen klubbas slutligt i mars. Fram
till dess ska hon leda beredningsarbetet av den nya tidtabellen.
Kommer du att lyssna på exempelvis pendlarföreningens synpunkter i det
arbetet?
- Vi för diskussioner med pendlarföreningen ofta, precis som vi gör med
kommunledningen och länstrafiken, säger Bäckström.
Att det blir neddragningar i tågtrafiken kommer förvisso inte som någon
total överraskning. I september i fjol stod det klart att SJ:s dåliga
ekonomi tvingar företaget till besparingar på flera hundra miljoner
kronor.
Pendlare utan förhoppningar
Eskilstunabon Lars Ackinger pendlar till sitt arbete i Stockholm och
har under årens lopp engagerat sig i pendlarföreningen i Eskilstuna. Han
har inga större förhoppningar om att SJ ska ändra sig till förmån för
pendlarnas synpunkter.
- Så länge SJ har grundinställningen att man fraktar boskap kommer de
aldrig att ändra sig, säger han.
- Det är synd att SJ hela tiden gör avsteg från de överenskommelser man
gjort med kommunerna längs sträckan. SJ är dominant i sättet att hantera
frågor om tidtabeller och turtäthet. De låter inte frågan gå ut på
remiss - man bara klipper till.

http://www.ekuriren.se


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: