[uppsalapendeln] Vb: Nya TIM-kortet

  • From: ap@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 9 Nov 2005 15:14:22 +0100

SJ-svar på min fråga om nya kortet damp just ner.
Därmed klarar dom den utlovade tidsgränsen men svaret är lika snömosigt 
som jag misstänkte. 
Ok, jag vänder mig till Konsumentombudsmannen nu.

/Agneta
----- Vidarebefordrat av Agneta Persson/DAGENS ARBETE/SE   2005-11-09 
15:10 -----

"kundinfo@xxxxx" <kundinfo@xxxxx> 
2005-11-09 15:12

Till
"ap@xxxxxxxxxxxxxxx" <ap@xxxxxxxxxxxxxxx>
Kopia

Ärende
Nya TIM-kortet


Hej

Tack för att du kontaktat oss.

För att ombordpersonalen ska ha möjlighet att se mellan vilka orter samt 
hur länge kortet gäller måste kortet valideras. Tågpersonalen ser endast 
den senaste registrerade händelsen. Som en extra service kommer 
information upp vid valideringen tre dagar innan perioden är slut att 
kortet snart slutar gälla och att det är dags att förnya kortet. Kortet 
måste även valideras för att vi ska ha underlag vid en eventuell 
reklamation. Registreringen används också för resandestatistik så vi bland 
annat har möjlighet att planera rätt antal vagnar på avgångarna.


Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply", 
då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange 
ärendenummer 273014. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på 
följande länk; 
http://www.sj.se/opinions/answer.do?method=init&iFeedID=273014&sCRC=0xCA6D224B

Med vänlig hälsning

SJ ABIngrid NilssonOther related posts:

  • » [uppsalapendeln] Vb: Nya TIM-kortet