[uppsalapendeln] Re: Varför fungerar inte loken......

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 23 Aug 2003 14:48:54 +0200

varför loken inte fungerar? För att SJ inte vill betala EuroMaint för nåt underhåll, och EuroMaint försöker debitera SJ
maxiamalt för det underhåll som görs. Istället för att arbeta tillsammans och försöka få tågtrafiken att bli maximalt tillförlitlig
så ägnar dessa numera vinstdrivande men ändock monopolistiska företag sig åt att försöka minimera sina egna kostnader samt
maximera sina intäkter, på de andras bekostnad. Ett rätt meningslöst nollsummespel som vi passagerare alltså får lida för i slutänden.
Mycket av nedrivna kontaktledningar och sånt är också resultatet av eftersatt underhåll på lok och tåg.

anders.s.eriksson@xxxxxx wrote:


Man undrar varför loken inte fungerar på uppsalapendeln - de fungerar på
andra håll inom sj - hur många kan minnas någon loksskada på tåg mot
dalarna? eller västerås?

Í går var en rolig reseupplevelse...
På morgonen rekomenderades alla på 07,00 ta 7,10 - i och med att det tåget
skulle nog gå enligt tidtabell... För 7,00 hade lokskada.
Döm om min förvåning när 07,00 rullar iväg 7,10 samt att vårt nya tåg inte
avgår - blir några minuter sena iväg.
På kvällen var 17,40 inställt pga lokfel - samt 17,55 blev försenade - som
vanligt ingen ursäkt eller så.

JAg tror att vi skulle upprätta ett A4 med uppgifter om personer man kan
kontakta - tex

UNT - kvällsredaktionen
TV 4 Uppland
ABC-nyheterna

Lokalpolitikers e-postadresser etc etc För vad gör de??? I tex skåne är
tågtrafiken starkt rabatterad och fungerar - här fungerar inget medan vi
höginkomstagare betalar dyra skattepengar samt dyra tågpriser. BLir det mer
tryck i pressen måste SJ agera!

Dessa papper kan man dela ut till arga medresenärer så att de agerar - idag
gnäller alla - men få agerar. SJ har en utomordentlig taktik - de utser en
ny ansvarig varje år - hon/han måste sätta sig in i problemen - när de
börjar bli insatta byter de jobb med någon annan stackare inom koncernen -
det tar aldrig slut. JAg kan slå vad om 100 kronor att SJ omorganiserar
eller byter ut Irma innan augusti 2004!!

Förstår att VD:n inte åker komunalt - tåg till jobbet - enligt Di arbetar
han 70 timmar och tar bilen till jobbet - skulle aldrig gå att arbeta så
mycket i stockholm och pendla.


Mvh och trevlig helg från skyttegraven... Anders


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: