[uppsalapendeln] Re: VB: Re: Första dagen - nya tidtabellen

 • From: "Eva Britt Karlsson" <evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>,uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 17 Jun 2003 12:25:51 +0200

Men skärpning!
Inte är SJ:s sommartidtabeller till för att SJ:s personal _ska trivas_. 
Det handlar givetvis om att även SJ:s personal ska kunna få 
semester enligt lagen.
När det gäller företag där man inte stänger under semestern utan 
verksamheten måste fortgå, dock på lågfart, så måste det bli så här. 
All personal som arbetar på tågen, lokförare och konduktörer, måste 
ju också kunna få ut sin semester under sommaren! Och för att de 
ska kunna det måste givetvis en del strykningar i tidtabellerna 
göras.
När jag arbetade inom sjukvården så var det likadant. För att alla vi 
som arbetade skulle kunna få vår semester under perioden maj 
till och med september (som semesterlagen stipulerar) så var vi 
tvungna att stänga en del avdelningar på sjukhuset, och på andra 
körde vi på lågfart. D v s så få sängplaster som möjligt, men ändå 
öppet så vi kunde ta hand om de akut sjuka.

Det fins visst pendlare som tar semester under denna tid. Själv går 
jag på torsdag och kommer tillbaka den 4 augusti. Har flera 
pendlarvänner som redan börjat sin semester. Och andra som tar i 
augusti. Titta i tågen - det började minska på folk redan en vecka 
före skolavslutningen. I vart fall på de tåg jag åker med.

Så gnäll inte på att SJ:s personal måste ha semester. Verkligheten 
ser ut så här: enligt lagen måste arbetsgivaren ordna semester till 
sin personal under tiden maj t o m september.

Men för övrigt så visst, det ser lite glest ut i tabellerna. Det blir lite 
jobbigt under sommaren, men det får vi väl stå ut med. Det handlar 
ju bara om sommaren. Vi bör istället lägga våra krafter på att klaga 
på de tidtabeller som finns under resten av året.

Visst blev jag själv oerhört besviken när jag insåg att några av mina 
"favoriter" inte går under sommaren. Hoppas bara på att de 
återkommer i nästa tidtabell.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Eva Britt Karlsson-----Original Message-----
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Date: Tue, 17 Jun 2003 11:37:07 +0200
Subject: [uppsalapendeln] Re: VB: Re: Första dagen - nya tidtabellen

> 07.10 avgick nästan kl. 7.15 i alla fall, sen fick vi krypköra och 
> släppa förbi precis alla andra tåg som fanns i närheten på hela
> sträckan...
> 
> Ja, varför har man "övergångstabell" inbakad i 
sommartidtabellen? 
> snacka om att röra till det!! Hade det inte varit lättare, om man nu 
> ska ha sommartidtabeller
> överhuvudtaget, att ha EN ändring i säg, slutet av juni och så EN 
> ändring tillbaka i augusti??? Ska inte kunderna ha det så lätt som 
> möjligt att "förstå" produkterna?
> 
> Sen är jag allmänt kritisk till konceptet med sommartidtabell - den 
> tidsperiod som den gäller motsvarar inte verkligheten, det finns 
>inga människor som tar semester på av SJ stipulerad
> tid (sammanfaller rätt väl med skolornas sommarlov???) , utan 
vad det handlar om, är att SJs personal ska kunna få 
sommarsemester (det har Sj-ansvariga faktiskt "erkänt"), 
>struntsamma sen att de flesta > pendlare har max 4-5 v semester 
>och då oftast i juli. Med nuvarande upplägg blir juni och augusti 
>rena pinan för arbetspendlarna. Men SJ har ju medgivit att 
>sommartidtabelllerna enkom är till för att deras egen personal 
>skall trivas. Så kan bara en monopolist tänka.
> 
> /F********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: