[uppsalapendeln] VB: [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]

 • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 4 Dec 2002 11:57:19 +0100

Vi har redan fått svar från Swebus VD Stefan Carlén, se nedan!
/sn

----- Original Message ----- 
From: Stefan Carlen <stefan.carlen@xxxxxxxxx>
To: 'Anders Engemar' <anders.engemar@xxxxxxxxx>; 'SONJA NIMMERSTAM' 
<sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
Cc: Johan Akterhed (E-mail) <johan.akterhed@xxxxxxxxx>; <Mats Råsberg \ 
(E-mail) <mats.rasberg@xxxxxxxxx>)>
Sent: Wednesday, December 04, 2002 10:23 AM
Subject: SV: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor 
för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]


> Tack för era synpunkter!
> Vi har då och då diskuterat olika komplement till vår linje mellan Uppsala
> och Stockholm. Märsta - Uppsala har nämnts.
> Vi kan titta närmare på någon form av lösning. Skulle vi besluta oss för att
> börja köra kan det tidigast bli aktuellt augusti 2003.
> 
> Med vänliga hälsningar
> Stefan Carlén
> VD
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Anders Engemar [mailto:anders.engemar@xxxxxxxxx]
> Skickat: den 2 december 2002 18:38
> Till: 'SONJA NIMMERSTAM'
> Kopia: Stefan Carlén (E-mail)
> Ämne: SV: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket
> Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]
> 
> 
> Hej Sonja!
> Nej, ärligt talat vet jag inte vad som har hänt. Men vi här i Uppsala
> pratade om det senast idag, det ringer pendlare lite då och då och frågar.
> Jag förmodar att om vi skulle sätta in bussar på sträckan Uppsala - Märsta
> så skulle dessa fyllas direkt. Jag vet också att SL:s pendeltåg från Märsta
> är fullsatta i högtrafik. Frågan är om vi har kapacitet (framför allt
> förare) att ge oss in i något sådant, tänk de dagar när tågen står helt
> stilla. Jag vet morgnar då Arlandabussen blivit fullsatt och våra
> "stamkunder" inte kommit med därför att Stockholmspendlare fyllt bussen. Det
> var också över 200 m. kö till Stockholmsbussen.
> Vi har redan problem (kanske fel uttryck med tanke på att vi lever på
> biljettintäkterna...) på Stockholmslinjen efter SJ:s prishöjning. Och där är
> det inte pendlare utan "vanligt" folk som löser kontantbiljetter.
> 
> Hur som helst - jag lägger en kopia av mitt svar till Stefan Carlén.
> 
> M v h Anders Engemar, Swebus Uppsala
> 
> P.S. Lycka till. Det är när man läser sån´t här som man är glad att ha ett
> jobb här i Uppsala... D.S.
> 
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: SONJA NIMMERSTAM [mailto:sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx]
> Skickat: den 2 december 2002 17:37
> Till: Anders Engemar
> Ämne: VB: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket
> Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]
> 
> 
> Angående busstrafik Uppsala-Märsta
> Jag skrev ett mejl till dig 020130 angående att öppna en busstrafiklinje
> Uppsala-Märsta i rusningstid och fick till svar att du skickat det vidare
> till VD Stefan Carlén.
> Vi pendlare har nu börjat bli desperata och startat ett pendlarnätverk som
> enligt nedan har satt ihop en skrivelse till konsumentverket som jag bifogar
> för att ni ska förstå vikten av att starta upp busstrafik Uppsala-Märsta.
> Eftersom vi får stå ute på en perrong i kylan ibland 1-2 timmar så skulle vi
> inte tveka att ta bussen om det fanns någon.
> Känner du till vad som hände med ärendet?
> Hälsnigar
> Sonja Nimmerstam
> sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx
> ----- Original Message -----
> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, November 28, 2002 2:19 PM
> Subject: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för
> pendlare, SJ Uppsalapendeln)]
> Detta skickade vi idag till Konsumentverket som "input" till deras
> förhandlingar med SJ angående nya regler för resandegaranti.
> > Ett försök att sammanfatta hur läget är och vad vi tycker.
> > /F
> > Information från Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> > > =======================================
> > > Vilka är vi?
> > > ------------
> > > * Arbetspendlare Uppsala-Stockholm
> > >
> > >  * Allt görs ideellt på fritid
> > >
> > >  * Oberoende löst nätverk, alla välkomna
> > >
> > >  * En enda uppgift: få till bättre kommunikationer mellan Uppsala och
> Stockholm
> > >
> > >  * Mesta kommunikationen via hemsidan, www.travel.to/uppsalapendeln
> och mailinglistan, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> > >  * Sedan starten i augusti 2002 har vi fått över 500 e-mail och över
> 70 personer är med i e-maillistan. Mycket stor gensvar bland pendlarna.
> > >
> > > Varför gör vi detta?
> > > --------------------
> > >
> > >  * 14500 personer arbetspendlar dagligen på Sveriges dyraste
> Pendlarsträcka (2a klassbiljett 30 dagar kostar 1700 kr)
> > >
> > >  * stort missnöje med mycket förseningar, inställda tåg, dålig
> information till resenärerna, lång handläggningstid av reklamationer!
> > >  * Sveriges dyraste pendlarsträcka, måste vara en riktig "Cashcow" för
> operatören SJ.
> > >     o Vi anser att SJ misssköter sitt uppdrag .De är
> monoploleverantör av snabba tågtransporter på sträckan Stockholm-Uppsala,
> > >      de vet att vi pendlare inte har något annat realistiskt val.
> Buss och bil tar längre tid.
> > >     o SJ säger att kritiken är orättvis, men att inga nya tåg kommer
> förrän 2004.
> > >     o Banverket (SJs "underleverantör") har också mycket stor del av
> skulden för att trafiken krånglar.
> > >     o Näringsdepartementet säger att en infrastrukturpropostion
> lovar förbättringar i banor och signalsystem med start 2004.
> > >     o Vi vill att eländet slutar NU! SJ har haft många år på sig att
> förbättra trafiken, men inte gjort något. Istället rullar bolagets äldsta
> vagnpark på sträckan Uppsala-Stockholm.
> > >     o Dyrast och sämst, således.
> > >
> > > Vad kräver vi?
> > > ----------------
> > >
> > >  * Tågen måste omedelbart börja gå i tid!
> > >     o Idag väljer alltfler att börja åka bil, byta jobb eller flytta
> för att de upplever pendling med tåg som alltför stressande för dem. Många
> kommer flera gånger i veckan för sent till jobb
> (på morgonen) och hem (på kvällen). Det mest obehagliga upplever de flesta
> är att man inte kan lita på tågen, de är oförsägbara, plötsligt kan man stta
> på ett tåg som blir både en och två
> timmar sent, vilket spolierar möjligheten att ha viktiga möten, etc. men
> även upprepade mindre störnmingar är irriterande och stressande. 20
> minuters försening i bägge riktningarna flera
> gånger i veckan (på en sträcka som faktiskt kan köras non-stop på 30
> minuter!) blir många timmar när det ackumuleras.
> > >     o när ordinarie tåg försenas får man idag inte ta X2000-tåg som
> går i samma riktning utan att betala 130 kr i "särtillägg" -
> > >      oacceptabelt, anser nätverket.
> > >     o Vissa avgångar är konstant försenade (tåg som kommer
> söderifrån till Stockholm och skall fortsätta mot Uppsala, t ex)
> > >
> * Vi anser att försening = 3 minuter efter tidtabell! många mindre
> förseningar (3-15 minuter) verkar inte ens registreras av SJ/Banverkets
> system?
> > >
> > >  * Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt!
> > >     o I synnerhet vid störningar!
> > >     o både i tågen men främst på perrongerna! (Varför alls ropa ut
> tåg som går i tid?)
> > >     o beräknade nya avgångs/ankomsttider tider stämmer ALDRIG idag!!
> > >     o Informationen kommer sent, är knapphändig och oftast felaktig.
> > >     o Utrop på centralstationerna hörs mycket dåligt.
> > >
> > >  * Vi accepterar inga prishöjningar överhuvudtaget förrän tidhållning
> och information fungerar acceptabelt!
> > >     o (priset på enkelbiljetter har prishöjts enormt sista året!)
> > >
> > >  * Bättre vagnar, sittplatser till alla, även i rusningstrafik!
> > >     o För 1700 kr/månad ska man inte behöva stå eller trängas!
> > >
> > >  * Bort med gamla, illaluktande ut-rangerade vagnar som kalla på
> vintern, kokheta på sommaren...(vad säger allergikerna t ex?)
> Bättre avgångar från Knivsta och Märsta - dessa orter har föfördelats i de
> senaste tidtabellerna. Många fjärrtåg passerar bara förbi, halvtomma. Dålig
> samordning av SJs trafik.
> > >
> > >  * Alla pengar tillbaka vid förseningar och inställda tåg!
> > >     o Även för de med månadskort!
> > >     o Måste vara enkelt att anmäla reklamation (för-tryckta
> blanketter?)
> > >     o måste handläggas i rimlig tid (<2 veckor) idag väntetider på
> uppemot halvt år!
> > >
> > >  * Samtrafik mellan bolagen inom TiM
> > >     o SL, Uppsalabuss m fl måste invänta tågen!
> > >     o biljetterna säljs ihop (TiM-kortet), men trafiken är inte
> samordnad! varför gemensam biljett alls???
> > >
> > > Den senaste informationen vi har fått är att SJ fr o m 1/12 drar in
> möjligheten att få "presentcheckar" som kompensation för förseningarna på
> > > Uppsalapendeln. Vi vet inte varför eller vad som kommer
> > > istället.
> > > Vi fruktar emellertid att villkoren nu kommer att försämras ytterligare,
> att lägga till de redan dyra biljettpriserna som dessutom har höjts
> > > alltför ofta och mycket, den dåliga precisionen i att
> > > hålla tidtabellen + alldelses för många inställda tåg, den usla
> informationen till resenärerna, den föråldrade vagnparken, de alltför få
> > > sittplatserna när folk vill resa samt de långa
> > > reklamationhanteringstiderna!
> > >
> > > Det skulle i sånt fall vara ytterligare ett slag i ansiktet på
> resenärerna mellan Sveriges första och fjärde stad!
> > >
> > > För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> > >
> > > Fredrick Beste
> >
> > -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
> > -- Type: text/x-vcard
> > -- File: Fredrick.Beste.vcf
> > -- Desc: Card for Fredrick Beste
> >
> >
> >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> 
> 
> ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: