[uppsalapendeln] VB: [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]

 • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 3 Dec 2002 22:05:15 +0100

Jag sande ivag ett mail till Anders Engemar, Swebus i alla fall ang buss 
Marsta-Uppsala. Det svar vi fick fran nagra som inte gillar att aka buss 
behover givetvis inte gora det. Jag har talat med flera pendlare på perrongen i 
Marsta och de är mycket intresserade av bussakning. Det kanske vore nagot att 
satta in nattbuss fran Sthlm igen men som ni ser ar det brist på forare.
(Jag vill aven informera om att jag skrivit till Konsumentprogrammet PLUS) Om 
de hor av sig sa vet du Fredrik vad som ar pa gang..
----- Original Message ----- 
From: Anders Engemar <anders.engemar@xxxxxxxxx>
To: 'SONJA NIMMERSTAM' <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
Cc: <Stefan Carlén \ (E-mail) <stefan.carlen@xxxxxxxxx>)>
Sent: Monday, December 02, 2002 6:37 PM
Subject: SV: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor 
för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]


> Hej Sonja!
> Nej, ärligt talat vet jag inte vad som har hänt. Men vi här i Uppsala
> pratade om det senast idag, det ringer pendlare lite då och då och frågar.
> Jag förmodar att om vi skulle sätta in bussar på sträckan Uppsala - Märsta
> så skulle dessa fyllas direkt. Jag vet också att SL:s pendeltåg från Märsta
> är fullsatta i högtrafik. Frågan är om vi har kapacitet (framför allt
> förare) att ge oss in i något sådant, tänk de dagar när tågen står helt
> stilla. Jag vet morgnar då Arlandabussen blivit fullsatt och våra
> "stamkunder" inte kommit med därför att Stockholmspendlare fyllt bussen. Det
> var också över 200 m. kö till Stockholmsbussen.
> Vi har redan problem (kanske fel uttryck med tanke på att vi lever på
> biljettintäkterna...) på Stockholmslinjen efter SJ:s prishöjning. Och där är
> det inte pendlare utan "vanligt" folk som löser kontantbiljetter.
> 
> Hur som helst - jag lägger en kopia av mitt svar till Stefan Carlén.
> 
> M v h Anders Engemar, Swebus Uppsala
> 
> P.S. Lycka till. Det är när man läser sån´t här som man är glad att ha ett
> jobb här i Uppsala... D.S.
> 
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: SONJA NIMMERSTAM [mailto:sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx]
> Skickat: den 2 december 2002 17:37
> Till: Anders Engemar
> Ämne: VB: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket
> Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]
> 
> 
> Angående busstrafik Uppsala-Märsta
> Jag skrev ett mejl till dig 020130 angående att öppna en busstrafiklinje
> Uppsala-Märsta i rusningstid och fick till svar att du skickat det vidare
> till VD Stefan Carlén.
> Vi pendlare har nu börjat bli desperata och startat ett pendlarnätverk som
> enligt nedan har satt ihop en skrivelse till konsumentverket som jag bifogar
> för att ni ska förstå vikten av att starta upp busstrafik Uppsala-Märsta.
> Eftersom vi får stå ute på en perrong i kylan ibland 1-2 timmar så skulle vi
> inte tveka att ta bussen om det fanns någon.
> Känner du till vad som hände med ärendet?
> Hälsnigar
> Sonja Nimmerstam
> sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx
> ----- Original Message -----
> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, November 28, 2002 2:19 PM
> Subject: [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för
> pendlare, SJ Uppsalapendeln)]
> Detta skickade vi idag till Konsumentverket som "input" till deras
> förhandlingar med SJ angående nya regler för resandegaranti.
> > Ett försök att sammanfatta hur läget är och vad vi tycker.
> > /F
> > Information från Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> > > =======================================
> > > Vilka är vi?
> > > ------------
> > > * Arbetspendlare Uppsala-Stockholm
> > >
> > >  * Allt görs ideellt på fritid
> > >
> > >  * Oberoende löst nätverk, alla välkomna
> > >
> > >  * En enda uppgift: få till bättre kommunikationer mellan Uppsala och
> Stockholm
> > >
> > >  * Mesta kommunikationen via hemsidan, www.travel.to/uppsalapendeln
> och mailinglistan, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> > >  * Sedan starten i augusti 2002 har vi fått över 500 e-mail och över
> 70 personer är med i e-maillistan. Mycket stor gensvar bland pendlarna.
> > >
> > > Varför gör vi detta?
> > > --------------------
> > >
> > >  * 14500 personer arbetspendlar dagligen på Sveriges dyraste
> Pendlarsträcka (2a klassbiljett 30 dagar kostar 1700 kr)
> > >
> > >  * stort missnöje med mycket förseningar, inställda tåg, dålig
> information till resenärerna, lång handläggningstid av reklamationer!
> > >  * Sveriges dyraste pendlarsträcka, måste vara en riktig "Cashcow" för
> operatören SJ.
> > >     o Vi anser att SJ misssköter sitt uppdrag .De är
> monoploleverantör av snabba tågtransporter på sträckan Stockholm-Uppsala,
> > >      de vet att vi pendlare inte har något annat realistiskt val.
> Buss och bil tar längre tid.
> > >     o SJ säger att kritiken är orättvis, men att inga nya tåg kommer
> förrän 2004.
> > >     o Banverket (SJs "underleverantör") har också mycket stor del av
> skulden för att trafiken krånglar.
> > >     o Näringsdepartementet säger att en infrastrukturpropostion
> lovar förbättringar i banor och signalsystem med start 2004.
> > >     o Vi vill att eländet slutar NU! SJ har haft många år på sig att
> förbättra trafiken, men inte gjort något. Istället rullar bolagets äldsta
> vagnpark på sträckan Uppsala-Stockholm.
> > >     o Dyrast och sämst, således.
> > >
> > > Vad kräver vi?
> > > ----------------
> > >
> > >  * Tågen måste omedelbart börja gå i tid!
> > >     o Idag väljer alltfler att börja åka bil, byta jobb eller flytta
> för att de upplever pendling med tåg som alltför stressande för dem. Många
> kommer flera gånger i veckan för sent till jobb
> (på morgonen) och hem (på kvällen). Det mest obehagliga upplever de flesta
> är att man inte kan lita på tågen, de är oförsägbara, plötsligt kan man stta
> på ett tåg som blir både en och två
> timmar sent, vilket spolierar möjligheten att ha viktiga möten, etc. men
> även upprepade mindre störnmingar är irriterande och stressande. 20
> minuters försening i bägge riktningarna flera
> gånger i veckan (på en sträcka som faktiskt kan köras non-stop på 30
> minuter!) blir många timmar när det ackumuleras.
> > >     o när ordinarie tåg försenas får man idag inte ta X2000-tåg som
> går i samma riktning utan att betala 130 kr i "särtillägg" -
> > >      oacceptabelt, anser nätverket.
> > >     o Vissa avgångar är konstant försenade (tåg som kommer
> söderifrån till Stockholm och skall fortsätta mot Uppsala, t ex)
> > >
> * Vi anser att försening = 3 minuter efter tidtabell! många mindre
> förseningar (3-15 minuter) verkar inte ens registreras av SJ/Banverkets
> system?
> > >
> > >  * Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt!
> > >     o I synnerhet vid störningar!
> > >     o både i tågen men främst på perrongerna! (Varför alls ropa ut
> tåg som går i tid?)
> > >     o beräknade nya avgångs/ankomsttider tider stämmer ALDRIG idag!!
> > >     o Informationen kommer sent, är knapphändig och oftast felaktig.
> > >     o Utrop på centralstationerna hörs mycket dåligt.
> > >
> > >  * Vi accepterar inga prishöjningar överhuvudtaget förrän tidhållning
> och information fungerar acceptabelt!
> > >     o (priset på enkelbiljetter har prishöjts enormt sista året!)
> > >
> > >  * Bättre vagnar, sittplatser till alla, även i rusningstrafik!
> > >     o För 1700 kr/månad ska man inte behöva stå eller trängas!
> > >
> > >  * Bort med gamla, illaluktande ut-rangerade vagnar som kalla på
> vintern, kokheta på sommaren...(vad säger allergikerna t ex?)
> Bättre avgångar från Knivsta och Märsta - dessa orter har föfördelats i de
> senaste tidtabellerna. Många fjärrtåg passerar bara förbi, halvtomma. Dålig
> samordning av SJs trafik.
> > >
> > >  * Alla pengar tillbaka vid förseningar och inställda tåg!
> > >     o Även för de med månadskort!
> > >     o Måste vara enkelt att anmäla reklamation (för-tryckta
> blanketter?)
> > >     o måste handläggas i rimlig tid (<2 veckor) idag väntetider på
> uppemot halvt år!
> > >
> > >  * Samtrafik mellan bolagen inom TiM
> > >     o SL, Uppsalabuss m fl måste invänta tågen!
> > >     o biljetterna säljs ihop (TiM-kortet), men trafiken är inte
> samordnad! varför gemensam biljett alls???
> > >
> > > Den senaste informationen vi har fått är att SJ fr o m 1/12 drar in
> möjligheten att få "presentcheckar" som kompensation för förseningarna på
> > > Uppsalapendeln. Vi vet inte varför eller vad som kommer
> > > istället.
> > > Vi fruktar emellertid att villkoren nu kommer att försämras ytterligare,
> att lägga till de redan dyra biljettpriserna som dessutom har höjts
> > > alltför ofta och mycket, den dåliga precisionen i att
> > > hålla tidtabellen + alldelses för många inställda tåg, den usla
> informationen till resenärerna, den föråldrade vagnparken, de alltför få
> > > sittplatserna när folk vill resa samt de långa
> > > reklamationhanteringstiderna!
> > >
> > > Det skulle i sånt fall vara ytterligare ett slag i ansiktet på
> resenärerna mellan Sveriges första och fjärde stad!
> > >
> > > För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> > >
> > > Fredrick Beste
> >
> > -- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
> > -- Type: text/x-vcard
> > -- File: Fredrick.Beste.vcf
> > -- Desc: Card for Fredrick Beste
> >
> >
> >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> 
> ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: