[uppsalapendeln] Re: VB: Ang: Tidtabell remiss ?

 • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 15 May 2003 10:16:43 +0200

I dagens UNT säger SJ att man lyssnat mycket på sina kunder när man tagit
fram den nya tabellen.
Man blir bara trött.


/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Pamela
Davidsson
Sent: den 13 maj 2003 17:39
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] VB: Ang: Tidtabell remiss ?
----- Vidarebefodrat meddelande från Kerstin.Ramden@xxxxxx -----
  Datum: Tue, 13 May 2003 17:27:19 +0200
  Från: Kerstin.Ramden@xxxxxx
Svar till: Kerstin.Ramden@xxxxxx
  Ämne: Ang: [uppsalapendeln] Tidtabell remiss ?
  Till: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>


Hej!
Nej, jag blev lika förvånad som du när jag såg pendlarbladet. Dessutom är
det fortfarande fullständigt otillfredsställande att det är så glest på
kvällstid och att det är "fel" tåg som går. D v s vi saknar 21.10, 22.10
och 23.10. Inte heller står det något om att man skulle ha återinsatt 00.30
på fredags- och lördagskvällar. De lär väl fortsätta att hänvisa till
Svebus nattbussar men det kan vi ju inte acceptera, åtminstone inte så
länge inte SJ har förhandlat fram att vi kan åka på våra månadsbiljetter på
bussen. Det är otillständigt att förvänta sig att vi ska betala 110 (tror
det var den summan när jag senast åkte en lördagsnatt) kronor för en
enkelbiljett, samtidigt som man har outnyttjade resor på tågbiljetten. I
princip avskyr jag att åka buss, men om det är omöjligt att få ekonomi på
tåg mitt i natten, så är jag beredd att underkasta mig det, förutsatt att
det inte kostar något extra.
Hälsningar
Kerstin

          Pamela
Davidsson

          <pamela@xxxxxxxxxxx>       Till:
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
          Sänt av:
Kopia:
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:
[uppsalapendeln] Tidtabell remiss ?

elists.org

          2003-05-13
10:53

Hej !

Jag har för mig att vi i pendlarnätverket skulle få ta del av remiss av nya
tidtabeller.
I morse såg jag ett nyhetsbrev på tåget. I det stod det om den nya
tidtabellen
från 15 juni. Allt verkar vara klart.
Jag har inte sett någon remissutgåva, har ni ?
... eller har jag helt missuppfattat vad vi som 'dialogpartner' skulle vara
till för ?

m v h,
 Pamela Davidsson


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
----- Slut på vidarebefordrat meddelande -----
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: