[uppsalapendeln] Utredning av Uppsalapendeln!!

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jan 2007 08:54:45 +0100

Jag kan glädjande meddela att vi i pendlarnätverket tillsammans med resenärsforum (www.resenarsforum.se) anlitat transportkonsulten Göran Tegnér på Transek (www.transek.se)

att utreda tågförbindelserna Uppsala-Stockholm ur ett konsumentperspektiv.

Göran är ordentligt meriterad inom området, t ex har han utrett Ostkustbanan:

http://www3.banverket.se/raildokuffe/pdf/MO1020.pdf

och SLs förseningar.

Han var aktuell i etermedia och tidningar så sent som igår, när utredningen om kollektivtrafiken presenterades.

Några punkter som diskuterades för utredningen av Uppsala-Stockholm:

- jämförelse med liknande region (dvs en miljonstad och en mindre stad på mindre än 10 mils avstånd) bör göras, förslaget var Köpenhamn-Malmö (där ju tågen går dygnet runt...)

- kostnader för förseningar skall beräknas som inte bara de faktiskt uppkomna förseningarna, som ju direkt drabbar resenärerna, utan också för de "marginaltider" som resenärerna dagligen måste ta till för att vara förvissade om att komma fram, även om tåget skulle vara försenat. Dessa "tidsbuffertar" är den stora kostnaden för en opålitlig trafik.

-fokus måste ligga på arbetspendlingen, dvs förhållandena för de som reser morgon och kväll under "peak hours".Utredningen beräknas vara klar i mars och Göran behöver naturligtvis hjälp med indata, i form av t ex Anders M's punktlighetsmätningar.


Kommentarer ikring detta mottages tacksamt och jag vidarebefordrar dem gärna till utredaren. Han har också uttryckt intresse för att kunna fråga resenärerna om vissa saker, och jag hoppas att många av er har möjlighet att svara.

/F

Andra intressanta utredningar:

http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/07/37/06/1eaccab0.pdf


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Utredning av Uppsalapendeln!!