[uppsalapendeln] Re: Utdrag ur normalvillkoren i järnvägstrafik

  • From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jan 2003 12:18:33 +0100

jag ser framför mig de Kafkaliknande resonemangen som oundvikligen kommer att 
uppstå när det gäller att visa ". . . omständigheterna är sådana att järnvägen 
(trafikföretaget) rimligen hade kunnat förhindra störningarna".
Finns någon definition på vad som är reskvalitet för SJ gällande oss pendlare?
mvh Eva Paalzow

>>> dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx 01/16/03 10:42am >>>
9.5. Den resande har i vissa fall rätt att återfå hela eller del av 
biljettavgiften vid störningar som inverkar på resans kvalitet, om 
omständigheterna är sådana att järnvägen (trafikföretaget) rimligen hade kunnat 
förhindra störningarna. Återbetalning medges enligt följande:
http://www.sj.se/node/0,4452,494_1,FF.html 

Dmitrij Sharapov
dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: