[uppsalapendeln] Utdrag ur normalvillkoren i järnvägstrafik

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jan 2003 10:42:05 +0100

9.5. Den resande har i vissa fall rätt att återfå hela eller del av 
biljettavgiften vid störningar som inverkar på resans kvalitet, om 
omständigheterna är sådana att järnvägen (trafikföretaget) rimligen hade kunnat 
förhindra störningarna. Återbetalning medges enligt följande:
http://www.sj.se/node/0,4452,494_1,FF.html

Dmitrij Sharapov
dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: