[uppsalapendeln] Urspårning

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 30 Jan 2004 11:03:48 +0100

SvD 29/1 2004

Tågurspårning på Centralen

Tågtrafiken till och från centrala Stockholm drabbades av stora förseningar under torsdagen sedan ett fjärrtåg spårat ur vid Tegelbacken i centrala Stockholm.


Tåget gled av rälsen 150 meter från plattformen.

Det var den andra urspårningen på samma plats inom loppet av en vecka. Banverkets personal hade på torsdagen inte lyckats klargöra vad som orsakat urspårningen.
– Det finns vissa teorier, men vi har inte kunnat se att det finns något samband mellan urspårningarna. Vi får avvakta vad utredningen kommer fram till, men till dess vi har en utredning som tar hänsyn till alla fakta måste vi utgå från att det är en slump att två urspårningar sker på samma ställe, säger Ingrid Jarnryd vid Banverkets presstjänst.

Det var ett passagerartåg från Linköping på väg in mot Stockholm som gled av rälsen vid en växel cirka 150 meter från plattformen på Tegelbacken.
Ingen person skadades vid urspårningen som inträffade vid elvatiden på förmiddagen.
Vagnarna i det urspårade tåget började bärgas vid 13-tiden och bogserades till Hagalund. Urspårningen begränsade framkomligheten under flera timmar på vissa spår, sade Ingrid Jarnryd.

Vid 15-tiden kunde även loket bogseras bort. Sedan järnvägsspåret kontrollerats släpptes trafiken på igen och Banverket räknade med att trafiken under kvällen kunde gå för fullt igen förbi olycksplatsen.
Såväl fjärrtrafiken som pendeltrafiken via Stockholms central drabbades av förseningar under torsdagseftermiddagen.

Metro 30/1
Pendeltågstrafiken och fjärrtågen
till och från Stockholm
drabbades av stora förseningar
i går efter att ett tåg
spårat ur vid Tegelbacken för
andra gången på kort tid.
Hälften av alla pendeltåg
förbi Centralen fick ställas
in mellan klockan elva och
halv fem i går på grund av
urspårning. Det innebar att
pendeltågen gick i halvtimmestra
fik.
Det var den andra urspårningen
på samma plats
inom loppet av en vecka.
Banverket hade i går inte
lyckats klargöra vad som
orsakat urspårningen.
– Det finns vissa teorier,
men vi har inte kunnat se
att det finns något samband
mellan urspårningarna.
Till dess att vi har en
utredning som tar hänsyn
till alla fakta måste vi utgå
från att det är en slump att
två urspårningar sker på
samma ställe, säger Ingrid
Jarnryd vid Banverkets
presstjänst.
Det var ett passagerartåg
från Linköping på väg mot
Stockholm som gled av rälsen
vid en växel cirka 150
meter från perrongen vid
Centralen.
Ingen person skadades
vid urspårningen som
inträffade vid elvatiden på
förmiddagen.
Tåget fick bogseras bort
Vagnarna i det urspårade
tåget började bärgas vid 13-
tiden och bogserades till
Hagalund. Vid 15-tiden kunde
även loket bogseras bort.
Sedan järnvägsspåret kontrollerats
släpptes trafiken
på igen och Banverket räknade
med att trafiken under
kvällen kunde gå för fullt
igen förbi olycksplatsen.(TT)
JPEG image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Urspårning