[uppsalapendeln] Upptåget förlängs

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Jun 2003 15:25:14 +0200

http://www2.unt.se/article/1,2883,MC=1-AV_ID=257208,00.html?from=most_readUNT 2003-06-10 00:00

Av:Ola Lindqvist
Om tre år kan pendlare ta Upptåget till och från Arlanda och Upplands Väsby, samtidigt som Stockholms pendeltåg trafikerar Knivsta, om trafikbolagens planer går i lås. Förararbetet startar på allvar efter semestern.


Upplands lokaltrafik (UL) och Storstockholms lokaltrafik (SL) är nu överens om att försöka göra verklighet av planerna. Avtal om ett gemensamt projekt för att få i gång trafiken har nyligen tecknats mellan bolagen, som är huvudmän för regionaltrafiken i respektive län. UNT rapporterade i höstas om de inledande diskussionerna. Enligt Caj Rönnbäck, ansvarig för strategisk planering vid UL, är siktet nu inställt på trafikstart 2006.

Skapa bättre tågförbindelser
Det förutsätter dels att alla de parter som berörs av den nya trafiken lyckas komma överens, dels att vissa ombyggnader blir klara i tid på stationerna. På Arlanda kan exempelvis en plattform behöva byggas om eller byggas till för att ta emot pendeltågen.
Syftet är att skapa bättre tågförbindelser i regionen, vid sidan av dagens fjärrtåg och Uppsalapendeln. Många Uppsalapendlare som arbetar i norra Storstockholm tvingas i dag antingen åka kollektivt med buss eller tåg till Märsta eller Stockholms central och byta till SL:s pendeltåg eller buss, eller åka bil hela sträckan.
 På det här sättet skulle många åtminstone slippa åka ända in till Stockholm, och kunna byta till SL:s trafik redan i Upplands Väsby, säger Caj Rönnbäck.
På längre sikt finns också tågstopp i Bergsbrunna och Alsike med i diskussionerna, men det kräver större tillbyggnader av befintliga stationer. Går dessutom planerna på utökade regionaltåg mellan Uppsala och Gävleborgs län i lås kan en regionpendel i framtiden trafikera hela sträckan GävleTierpUppsalaArlandaUpplands Väsby.
Försöket med regiontåg ska också ses mot bakgrund av att andra planer på nya tågstopp i norra Stockholm, för resenärer till och från Uppsala, gått trögt. En ny knutpunkt för lokal och regional trafik, kallad Stockholm Nord, ligger långt fram i tiden.


Många frågetecken
Bland de många frågetecken som UL och SL nu måste räta ut finns biljett- och taxesystemet för de förlängda pendeltågen. Länskorten i Uppsala och Stockholm har olika pris och en modell kan vara något form av tilläggskort för resenärerna. Dessutom måste länsbolagen komma överens om trafiken med Banverket, SJ, Tågkompaniet, Citypendeln samt  på Arlanda  Luftfartsverket och tågbolaget A-train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda Express. Bolaget har rätt att ta ut avgift av andra bolag som trafikerar sträckan.
En av de första uppgifterna blir att genomföra marknadsundersökningar bland pendlare till och från Uppsala, för att få veta hur många som är beredda att åka med de förlängda pendeltågen.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Upptåget förlängs