[uppsalapendeln] Uppsalatidningen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 14 Nov 2006 10:51:20 +0100

http://direktpress.se/uppsala/files/t1u_0645.pdf


 Vartannat morgontåg kommer inte fram i tid

Bara vartannat morgontåg kom fram i tid till Stockholm förra
månaden.
En siffra SJ inte vill kommentera. Däremot erkänner man
problemen på sträckan i höst.
Förseningarna förklaras med att det är för mycket trafi k på
spåren. Upptåget, byggandet av nya Resecentrum och fel på
spåren är andra orsaker, enligt SJ.
Men pendlarna har inte fått veta hela sanningen.


Vartannat tåg försenat
Över 90 procents punktlighet
mellan Uppsala
och Stockholm, säger SJ.
Men inte för pendlarna.
Enligt Banverkets statistik
går bara vartannat
morgontåg i tid.
Pendlaren Anders Mörtsell
blev upprörd när han läste att
SJ stoltserade med över 90
procents punktlighet i Uppsalatidningens
artikel för en
månad sedan. Han har pendlat
i elva år, och kände inte
igen bilden.
- De kanske har över 90
procent om man räknar in
helger, kvällar och mitt på
dagen när trafiken inte är så
hårt belastad. Men i en diskussion
med pendlare är det
meningslöst att slänga sig med
sådana siffror.
Han bestämde sig för att
göra en egen undersökning.
Registrerade tågavgångar
Eftersom Banverket inte vill
lämna ut statistik över punktlighet
mer än fem avgångar
bakåt på hemsidan, satt Anders
Mörtsell och bokförde
samtliga avgångar mellan
06.40 och 08.10 från Uppsala
under hela oktober. De tider
då fl est pendlare åker.
Det visade sig att bara 54
procent av dessa morgontåg
höll tiden. Av totalt 198
avgångar kom alltså nästan
hälften för sent till Stockholm.
Eller var inställda.
I SJ:s egen statistik räknas
inte förseningar som är mindre
än fem minuter. Räknar man
på det sättet kom 81 procent
av tågen fram i tid.
- Men är tåget två minuter
sent så är det ju försenat. SJ
skulle kunna förbättra sin statistik
genom att höja gränsen
till tio minuter. Men i praktiken
har ju ingenting blivit
bättre.
Han tillägger:
- 81 procent är inte heller
tillräckligt bra. Då är ju var
femte ankomst försenad, säger
han.
Informerar inte om garanti
Är tågen mer än 20 minuter
försenade betalar SJ en ny
resa.
Något som Anders Mörtsell
utnyttjat cirka 20 gånger det
senaste året.
- Men de informerar inte
om denna restidsgaranti. Det
har jag läst om i en tidning.
Bristande information är
alltså en annan källa till irritation.
Liksom överfulla tåg.
Anders betalar 2 314 kronor
varje månad för sitt pendlarkort,
som också inkluderar
SL:s trafi k. Han tycker inte att
han får valuta för pengarna.
- Men det fi nns tyvärr inget
bättre alternativ.
Förra veckan ändrade SJ
inställning. I ett mejl skriver
Jan Kyrk, SJ:s regionchef i
östra Sverige, att punktlighetsstatistik
är meningslöst
så länge pendlarna känner
sig missnöjda.
- Vi gör allt som står i vår
makt för att få tåget att verkligen
bli något att lita på, i alla
väder, skriver han.

   *


     SJ döljer sanningen för pendlarna


     Pendlarnätverk: "Bedrövligt skött! Underbetyg!"


Morgontågen till Stockholm
har i höst haft stora
problem att hålla tiden.
Banverkets fel, har SJ
envist hävdat.
Vad de inte berättat
för pendlarna är att man
gjort en omorganisation
som lett till inställda tåg.
Enligt SJ:s hemsida har tågen
mellan Uppsala och Stockholm
haft en punktlighet på
93-94 procent i höst.
Men enligt Banverkets statistik
var punktligheten på
morgontågen bara 54 procent
under oktober månad (se
artikeln intill). Detta alltså
innan väderkaoset bröt ut.
SJ:s regionchef i östra Sverige,
Jan Kyrk, förnekade först
att det blivit sämre i höst, i en
tidigare artikel i Uppsalatidningen.
Sedan skyllde han på
Banverket och fel på spåren.
Siffran 54 procent vill han
inte kommentera.
Hälften av spåren borta
I ett mejl till Uppsalas pendlarnätverk
lägger han till förklaringar
till förseningarna:
Upptåget, fl ygbränsletåg som
passerar Uppsala och byggandet
av nya Resecentrum -
hälften av spåren har tagits
bort.
Men till Uppsalatidningen
säger han att det största problemet
är att det inte går att
köra in i och ut ur Stockholm
med den belastning på spåren
som nu fi nns, utan att tappa
tid.
Stora ändringar i augusti
Vad han inte berättar är att SJ
genomfört en omorganisation
som kan påverka Uppsala dramatiskt.
Fredrick Beste är kontaktperson
för pendlarnätverket
i Uppsala. Enligt honom har
punktligheten sjunkit dramatiskt
sedan den 21 augusti.
Den 21 augusti hände två
saker:
? SJ tog över driften av nya
Upptåget mellan Gävle och
Upplands Väsby.
? Uppsala lades ner som
åkstation.
Det senare innebär att ombordpersonalen
inte längre bor
i Uppsala, utan reser hit med
tåg kvällen innan. Inte sällan
från Malmö.
Innan de får arbeta igen
måste de ha sju timmars sömn.
Förseningar kvällen före kan
alltså innebära att tåg och
personal fi nns på plats, men
att tågen ändå inte kan gå på
utsatt tid.
Vid minst ett tillfälle har
personalen inte ens brytt sig
om att åka till Uppsala, utan
övernattat i Stockholm. Med
inställt morgontåg som följd.
Jan Kyrk:
- Jag kan inte svara exakt
på det exempel du ger. Men
sju timmar är extremt gott om
tid för att hitta reservpersonal.
Så det här är inte någon av de
största påverkansfaktorerna.
Men enligt Fredrick Beste
är "personalbrist" en allt vanligare
orsak till inställda tåg.
Personalen på tågen är försiktiga
med att uttala sig. Men
en del bävar för vilka följder
omorganisationen kan få i
vinter.
"Helt och fullt vårt ansvar"
Enligt Kyrk är det ingen tvekan
om vems ansvar det är att
tågen går i tid:
- Tågtrafiken är helt och
fullt vårt ansvar, men vi måste
också ha hjälp av Banverket
som lägger ut den räls vi har
att köra på.

Fredrick Beste:
- Det verkar som om SJ,
Banverket och andra aktörer
kraftigt underskattat eller
struntat i påverkan från
stationsbygget, Upptåget och
andra förändringar. Det är
mycket märkligt att de inte
har vidtagit preventiva åtgärder
för länge sedan. Det kan
ju inte ha kommit som någon
överraskning.
Han avslutar:
- Det är bedrövligt skött!
Underbetyg! Och ännu har
inte den riktiga vintern kommit.
Jag bävar verkligen för
denna säsong.

Andreas VictorzonAndreas Victorzon
andreas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


"I en diskussion
med pendlare är
det meningslöst
att slänga sig med
sådana siffror."

" Det är mycket
märkligt att de
inte har vidtagit
preventiva åtgärder
för länge sedan.
Det kan ju inte ha
kommit som någon
överraskning."

"I praktiken har
ju ingenting blivit
bättre."

" Sju timmar är
extremt gott om tid
för att hitta reservpersonal."

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Uppsalatidningen