[uppsalapendeln] Re: Uppsala-Arlanda FEL PRIS igen

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 09 Dec 2003 21:14:15 +0100

Svaret blir klassiskt!! En godbit för Grönköpings Veckoblad och förmodligen
en god framtida stomme till en nyårsrevy (?)!!

Man kunde tro att brevet är i lätt moderniserad form hämtat ur en handbok
för järnvägsinformatörer från förra sekelskiftet!!

Irma Ridbäck

Den 03-12-09 09.08, skrev "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>:

> Här kommer svaret:
 
> 
> "...Efter genomgång av samtliga handlingar och samråd med kollegor inom SJ har
> vi kommit fram till följande:
> 
> I tidigare svar från oss den 030630 fick du besked om att vi hade fel pris i
> omborddatorerna och att detta skulle rättas från och med den 030818.
> 
> Efter samtal med ansvarig avdelning som beställt denna uppdatering av
> prissättningen ombord fick jag till min kännedom att denna uppdatering
> fallerat. De i sin tur hade heller inte fått någon kännedom om att denna
> beställning av prisändring skjutits upp.
  
> Avslutningsvis vill jag bara informera dig om att prisändringen kommer att
> genomföras men att vi i dag inte vet exakt när...
> 
> Hoppas att du är nöjd med mitt svar."********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: