[uppsalapendeln] Re: Uppsala - E-tuna

 • From: Kjell Dahlstrom <Kjell.Dahlstrom@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 3 Feb 2003 18:05:57 +0100

Den här mail-listan är synnerligen intressant. Jag är chef för Rikstrafiken,
en ny statlig myndighet sedan tre år som upphandlar interregional
kollektivtrafik i hela landet med flyg (ex Arlanda-Lappland, 6 flygplatser),
tåg ex (nattågen på övre Norrland), båt (ex Gotlandstrafiken) och buss (ex
Norrlandskusten Sundsvall-Luleå-Haparanda med länstrafiken). 

Dessutom har vi ett samverkansavtal med Mälab (för dem värt 17,4 mkr)
gällande "UVEN", dvs den nya tågtrafiken
Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping. I avtalet uttrycks att trafiken ska
utvecklas till Arlanda när plattform iordningställts där (det finns ett
extra utsprängt bergrum i Arlanda Central, ursprungligen avsett för vändande
SL-tåg; det är relativt enkelt att iordningställa en plattform här vilken
får närmast möjliga förbindelse till terminal 5 via hiss). Eventuellt bör
trafiken utvecklas på andra sätt, exempelvis att Svealandsbanelinjen och
"UVEN" binds samman runt Mälaren (i en nolla) och kanske även runt
Östergötland (i en åtta med Eskilstuna i centrum). Då åstadkoms genomgående
tåg i Uppsala och Arlanda som ger betydligt många fler direktförbindelser
inte bara med Stockholm utan även med/mellan Västerås och Arlanda (snabbaste
förbindelsen Västerås-Arlanda går då via Uppsala - för att inte tala om vad
som händer om Uppsala-Enköpingsbanan byggs!).

Rikstrafiken jobbar utifrån ett resenärsperspektiv på vad som upphandlas och
det är därför jag ger mig in i den här diskussionen. Jag bor utanför Uppsala
och veckopendlar med tåg till kontoret i Sundsvall och dagspendlar till en
massa möten på Arlanda och i Stockholm - samtidigt ! - hur det nu går till
men det gör det.
vänligen 
Kjell Dahlström

> ----------
> From:     Fredrick Beste
> Reply To:   uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Sent:     Thursday, January 30, 2003 10:54 AM
> To:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Subject:   [uppsalapendeln] Re: Uppsala - E-tuna
> 
> man kan lika gärna köra tåg Uppsala-Stockholm ToR och 
> Stockholm-Eskiltuna ToR, så propageras inte trafikstörningar lika lätt 
> som idag. Dvs, vill man till äventyrs fortsätta söderut från Sstockholm 
> så får man byta. De som kommer söderifrån och vill till UA eller 
> Arlanda kunde naturligtvis på samma sätt byta tåg. SJ kunde skriva 
> kotnrakt med Arlanda express om att de kör alla resenärer till/Från 
> Stockholm och Arlanda. Den enda sträcka som då inte täcks in av tåg är 
> sträckan Uppsala-Arlanda. 
> 
> Men fortfarande kvarstår mysteriet varför nån skulle vilja åka UA-Sthlm 
> och sen byta mot Västerås, t ex?
> 
> 
> 
> 
> 
> Andersson Mats SM wrote:
> 
> >"en annan grej: de där eländiga Svealandsbanetågen (de som startar i 
> >Uppsala och går via Stockholm till Eskilstuna och sen tillbaka via 
> >perrong 17/18 i Stockholm - alltid försenade) - hur har dessa kommit
> till?"
> >
> >De kom framför allt till för resande från Eskilstuna, Strängnäs,
> >Flemingsberg med flera orter till Arlanda (och Uppsala).
> >Alla resor bär inte till Stockholm.
> >
> >mvh
> >Mats A
> >
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> > 
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: