[uppsalapendeln] Uppsala - E-tuna

  • From: Andersson Mats SM <mats.andersson@xxxxxxx>
  • To: "'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 30 Jan 2003 10:48:02 +0100

"en annan grej: de där eländiga Svealandsbanetågen (de som startar i 
Uppsala och går via Stockholm till Eskilstuna och sen tillbaka via 
perrong 17/18 i Stockholm - alltid försenade) - hur har dessa kommit till?"

De kom framför allt till för resande från Eskilstuna, Strängnäs,
Flemingsberg med flera orter till Arlanda (och Uppsala).
Alla resor bär inte till Stockholm.

mvh
Mats A********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: