[uppsalapendeln] Re: UNT idag: Kapad kabel stoppade tågen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: David Lundberg <davidl@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 25 Nov 2006 11:38:07 +0100

SJ har fera gånger påstått att det ligger restidsgarantiblanketter på alla tåg...David Lundberg wrote:

De gick inte ut på det tåg jag satt i och meddelade att resegarantin existerar.

// David
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: