[uppsalapendeln] UNT debatt 2007-02-16: Prioritera Uppsala-Stockholm!

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 17 Feb 2007 14:41:23 +0100

 Publicerad: 2007-02-16 00:00
Prioritera Uppsala-Stockholm!
REPLIK Det måste byggas fler spår" var rubriken på mitt inlägg om tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm på UNT Debatt den 19 januari 2007. Inga krav på fler parallella järnvägsspår på den sträckan hade tidigare förts fram. Banverket har heller inte med sådana planer i sin långtidsplan som sträcker sig fram till 2015.


Maria Gardfjell m fl välkomnade mitt inlägg den 23 januari på UNT Debatt. De ville prioritera utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och Myrbacken (den punkt där spåren från Uppsala söderut grenas ut mot Arlanda och Märsta). Dessutom ville de prioritera flera andra utbyggnader. Den 10 februari skrev Arne Sandemo och Agneta Gille som företrädare för Regionförbundet i Uppsala län och Upplands Lokaltrafik om behov av ett flertal utbyggnader, bl a om Uppsala-Myrbackensträckan. Alla utbyggnader av spår borde vara klara 2017 när Citybanan i Stockholm ska vara färdig.

Det är välkommet att frågan om spårutbyggnad nu äntligen aktualiseras. Även om signalsystemen blir allt bättre och bidrar till att öka kapaciteten på befintliga spår och även om man på vissa sträckor kan öka hastigheten börjar allt fler inse att det inte räcker för att klara en växande persontrafik med krav på snabbhet och punktlighet. Båda inläggen handlar om prioritering men på ett övergripande plan - kollektivtrafiken på spår måste bli bättre i hela Mälardalen. Men de ekonomiska resurserna kommer knappast att räcka till för att klara allt, inte ens till år 2017. Vad ska prioriteras inom ramen för den allmänna prioriteringen? Jag vill hävda att det bör vara Uppsala - Stockholm som ett sammanhängande arbets- och bostadsområde. Där kommer behovet av snabba persontransporter att vara helt avgörande både för ett växande antal människor och för utveckling i olika avseenden. Intressen i Mälarregionen står mot varandra. Andra delar av Ostkustbanan skulle få vänta, liksom Dalabanan. Mitt förslag är att prioritera ytterligare två spår på sträckan Uppsala - Myrbacken, ytterligare två spår på sträckan Arlanda - Upplands Väsby samt fler spår på sträckan Upplands Väsby - Stockholm C. Finns det inga som vill ställa upp och verka för detta intresse?

Ingemund Hägg
professor i företagsekonomi
UNT 16/2 2007

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT debatt 2007-02-16: Prioritera Uppsala-Stockholm!